Türkiye’nin 81 ildeki Barolarından temsilcilerin yer aldığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından TBB Yönetim Kurulu TÜBAKKOM Koordinatör Üyesi Av. Hicran Kandemir, önceki dönem TBB Yönetim Kurulu TÜBAKKOM Koordinatör Üyesi, Trabzon Milletvekili Av. Sibel Suiçmez ve TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı’nın konuşmalarıyla başladı.

“BUGÜN DÜNDEN DAHA FAZLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ”

Av. Hicran Kandemir, 1999 yılında İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin çağrısı üzerine çeşitli Barolardan kadın hakları komisyonlarının katılımıyla 20 Mart 1999 tarihinde yapılan, ‘demokratikleşme yolunda kadın-erkek eşitliği’ konusunun ele alındığı İstanbul Toplantısı’nın TÜBAKKOM’un kuruluşuna temel oluşturduğunu söyleyerek, “5 Haziran 1999 tarihinde, o güçlü ve mücadeleci kadınların Türkiye Barolar Birliği’ne taleplerini iletmesi sonucunda TÜBAKKOM kurulmuştur” dedi.

TÜBAKKOM’un ortak hafızasının kadın mücadelesine ışık tuttuğunu ve Türkiye’de kadınların eşit hak mücadelesinde itici güç olduğunu kaydeden Kandemir, “1999 yılından başlayan süreçte elde edilen kazanımların bir bölümünün ülkenin siyasi iklimi ve bu ilkimin toplum yapısında yarattığı negatif etki ile erozyona uğramaya başladığını endişeyle izlemekteyiz” ifadesini kullandı.

Kandemir, kısa bir süre önce yaşanan depreme dikkat çekerek, “Deprem gerçeği bize kadının doğal felaketlerde de yükünün çok daha ağır riskinin çok daha fazla olduğunu göstermiştir. Bugün dünden daha fazla mücadele etmek zorundayız. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformundaki sayaç durana kadar, şiddet son bulana kadar, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanana kadar, her kadın insan olmaktan kaynaklanan tüm haklarını erkeklerle aynı şekilde kullanana kadar yan yana, omuz omuza ileriye doğru yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“HER GÜN ÖLÜYORUZ, ÖLDÜRÜLÜYORUZ”

Dönem Sözcüsü Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı, “Önceki toplantımızdan bu yana üzülerek görüyoruz ki hak ve özgürlükler adına önümüzde duran tablo gitgide daha karanlık bir fotoğraf vermektedir” diyerek şunları söyledi:

“Daha bu toplantıya gelmeden önce yine bir kadın cinayeti haberi ve bir kadın meslektaşımızın vefat haberini aldık. Her gün ölüyoruz, öldürülüyoruz. TÜBAKKOM olarak bizlerin üzerine düşen ağır sorumluluğun bilincindeyiz. Bu bilinçle, buradan bir kez daha Türkiye’nin dört bir yanından gelen hak savunucuları olarak haykırıyoruz: Mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz. Bizler Atamızın en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin ilkelerine Anayasamızda yazılı evrensel hak ve özgürlüklere ve kadına eşit vatandaşlık temelinde onurlu bir yaşam hakkı tanıyan Medeni Kanun’a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kadınların elde ettiği kazanımları ihlal edecek veya ortadan kaldıracak değişikliklerin karşısında olmaya devam edecek, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğiz.”

“BAROLARDAN KADIN HAKLARI KOMİSYONLARINI ÇIKARIRSANIZ, GERİYE BARO KALMAZ”

Önceki dönem TBB Yönetim Kurulu TÜBAKKOM Koordinatör Üyesi Av. Sibel Suiçmez de “Her zaman söyledim, gururla söylemeye devam edeceğim: Barolardan kadın hakları komisyonlarını ya da merkezlerini çıkarırsanız, geriye Baro kalmaz” dedi. Suiçmez, TÜBAKKOM üyelerine, “Türkiye’nin her yerinde; herkesin sustuğu dönemde konuşan, herkesin görmediği dönemde gören, herkesin duymadığı dönemde duyan, Barolarımızın siz değerli kadın hakları komisyonu üyeleri ve başkanlarıdır. O yüzden Baroların kadın ve çocuk hakları mücadelesinde her biriniz kahramansınız” sözleriyle hitap etti.

DEPREMDEN ETKİLENEN İL BAROLARININ TEMSİLCİLERİ KONUŞTU

Açış konuşmalarının ardından faaliyet raporu okundu. Daha sonra depremden etkilenen 11 ilin Baro Kadın Hakları Merkezi/ Komisyonu temsilcileri birer sunum yaparak yaşanan sıkıntılara, çözüm yollarına ve verilen mücadeleye dikkat çekti.

Öğle arasının ardından önceki dönem TBB Yönetim Kurulu TÜBAKKOM Koordinatör Üyesi, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç ile TÜBAKKOM kurucu üyeleri ve önceki dönem üyeleri A. Nazan Moroğlu, Av. Şenal Sarıhan ve Av. Tülay Çelikyürek konuşmalarını gerçekleştirdi.

Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu’nun da bir konuşma yaptığı toplantıda, Baroların Kadın Hakları Komisyonlarından / Merkezlerinden temsilcilerin yaptığı konuşmanın ardından, sonuç bildirgesinin hazırlanmasına geçildi.