Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Teklifle, kamu alacakları yapılandırılırken, cezalar da siliniyor.

Teklifle; halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor. Teklifle; gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamına alınması öngörülüyor. Daha önce yapılan yapılandırmalara konulan 36 ay vade, yeni düzenleme ile 48 aya yani 4 yıla çıkarılıyor. Düzenleme; 31 Aralık 2022 yılı öncesi borçları kapsıyor.

30 NİSAN 2023'E KADAR İLGİLİ İDAREYE BAŞVURULABİLECEK

Yapılandırma için, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvurulabilecek. Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödenecek. Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında bir süre el konulan ehliyetler de iade edilecek. Ayrıca ilk defa yapılan düzenleme ile de vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları siliniyor. 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçları silinecek.

Öte yandan; AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle değişikliğe gidildi. Bu kapsamda; borçlarını yapılandıran ve taksitle ödeme seçeneğini tercih eden borçlulardan, ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarları ödeyenler, kalan taksitlerini izleyen ay sonuna kadar tamamen ödemeleri halinde, peşin ödeme tercihinde olduğu gibi katsayı uygulanmayacak. AK Parti tarafından verilen önerge ile 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yabancılara kesilen idari para cezalarının silinmesine ilişkin düzenleme tekliften çıkarıldı.

TÜRMOB, TESK aidat borçlarında 6 olan taksit sayısı 9'a çıkarıldı. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği'ne olan aidat borçları ile Sulama Birliklerine ödenmesi gereken su kullanım hizmet bedelleri de yapılandırma kapsamına alındı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesine, mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasına, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması; genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnasının tutarının artırılması; şüyuun izalesi yoluyla yapılan taşınmaz satışlarından alınan harçlara ilişkin düzenleme yapılması; TOKİ ile yükleniciler arasında düzenlenen sözleşmelere damga vergisi istisnası sağlanması; boru hatları ve elektrik telleri ile taşınan malların ithalinde ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi; sürücülere verilen ve halen aktif olan ceza puanlarının pasif duruma getirilmesi ve geçici olarak geri alınan sürücü belgelerinin bu durumlarının kaldırılması; amatör spor faaliyetleri ve altyapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik düzenleme yapılması; Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen %75'e kadar artırma yetkisinin %100'e çıkarılması; iştirak hissesi alımı nedeniyle yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine imkan tanınması; Sigortacılık Kanununda düzenleme yapılarak hasarların giderilmesi ve tazminat ödemelerinde eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçaların kullanılmasına imkan sağlanması; tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresinin 31/12/2025 tarihine kadar devam etmesi amaçlanmaktadır.