Kira Uyuşmazlıklarında Arabulucuya Gitmek Zorunlu Oldu

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda yapılan değişiklikle birlikte kiracı kiralayan arasında doğan tüm uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu hale geldi.

İster konut (ev) ister işyeri kirası olsun taraflardan herhangi biri kira ilişkisinden kaynaklanan hukuki durum sonrasında dava açmadan önce arabulucuya giderek uyuşmazlığın çözülmesini talep edecek. Bu durumda arabulucu tarafından düzenlenecek tutanak ile anlaşmanın sağlanamaması halinde ancak dava yoluna gidilebilecek.

Avukat Mustafa Zafer, zorunlu arabuluculuk uygulamasına ilişkin soruları yanıtladı;

Arabuluculukta Uyuşmazlık 3 Haftada Çözülecek

Arabuluculuk sürecinin tamamlanması için 3 haftalık süre vardır. Bu süre içerisinde görüşmelerin yapılması ve sonuca varılması gerekir. Zorunlu durumların ortaya çıkması durumunda ise sürenin 4 haftaya çıkması mümkündür.

En Fazla Kaç Toplantı Yapılabilecek

Taraflar uyuşmazlığın neticelenmesi için birden çok bir araya gelebilecek ve uyuşmazlığın ilk toplantıda çözümlenememesi halinde kanunda belirlenen üç haftalık süre içerisinde herhangi bir toplantı sayısına bağlı kalmadan görüşebilecekler.

Arabuluculuk Süreci içi Kim Başvuru Yapacak

Taraflardan herhangi biri, kim uyuşmazlığın giderilmesini istiyor ise o yalnız başına karşı tarafın herhangi bir şekilde onayını almaksızın doğrudur arabulucuya başvurabilecek.

Arabulucu Her Türlü İletişim Vasıtasını Kullanabilecek    

Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilecek. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. 

Tarafların Anlaşması

Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır. Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılacak. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

Arabuluculuğun Sona Ermesi

Uyuşmazlık kapsamında arabulucuya gelen bir konuda belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyeti sona erecek; Tarafların anlaşmaya varması. Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi. Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi. Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.

Komşuluk Hukuku, Ortaklığın Giderilmesi ve Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Sayılacak

Sadece kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar değil aynı zamanda 7. Yargı Paketi düzenlemesiyle birlikte taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar içinde arabulucuya başvurmadan dava açılamayacak.

Arabuluculuğun Faydaları

 Mahkemeden daha kısa sürer ve ekonomiktir. Arabuluculuk anlaşması mahkeme kararına eşdeğerdir. Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlıklarınızı rahat bir ortamda ve açıkça konuşabilirsiniz. Süreçte konuşulan her şey gizli tutulur. Taraflara ait bilgilerin mahremiyeti önem taşır. Taraflar kendi çözümlerini bulduklarından anlaşmazlıklar ortadan kalkarken ilişkiler de devam eder. Arabuluculuğa başvurmakla mahkemeye gitme hakkınızı kaybetmezsiniz.