Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ilk kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; Yeni yargı paketindeki önemli düzenlemeler şöyle:

ALINAMAYACAK EŞYALAR

- Konutlarda artık hâkim kararı olmaksızın ve icra takibine konu alacağı aşacak haciz işlemi yapılamayacak. İcra müdürünün verdiği haciz kararı ancak “hâkim onayından” geçtikten sonra yerine getirilecek.

- Aile bireylerine ait ibadete özgü (tespih vb) veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczi caiz olmayan mallar arasına alındı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz açıkça yasaklandı. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL’lik eşyaya haciz yapılabilecek.

AVUKATLARA İLK 5 YIL AİDAT YOK

- Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenecek.

BAĞIMLIYA ÖZEL CEZAEVİ

- “Sentetik katinon”, “Sentetik opioid” ve türevleri ile “Amfetamin” ve türevleri uyuşturucu madde kabul edildi. Caydırıcılığın sağlanması için bu maddelerin imal ve ticaretini yapanlara verilecek cezanın alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarıldı.

- Tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Şüphelinin daha uzun süre tedavi ve/veya denetim altında tutulması sağlanacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak.

UYUŞTURUCUYA ZORUNLU İMHA

- El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek. Böylece, soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanacak.

SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI YETKİSİ

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının, hâkim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkân sağlanacak.

SAVUNMAYA TRANSFER AYARI

- Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi önde gelen savunma sanayi şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurtiçinde veya yurtdışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kurum veya kuruluşlarda çalışmasını veya işletme açmasını zorlaştıracak tedbirler alınıyor. Böylece savunma sanayii kapsamında yapılan faaliyetlere yönelik rekabet yasağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

UZUN YARGILAMA BAŞVURULARI KOMİSYONA

- Anayasa Mahkemesi’nin önünde bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvurular, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonu’na aktarılacak. Bu başvurular komisyon tarafından incelenerek öncelikle çözüme kavuşturulacak.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI İÇİN DAHA AĞIR CEZA

- Göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele için suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Bu suç nedeniyle el konulan araç, gereç ve malzemenin, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili olması durumunda bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilebilecek.

ARABULUCUĞA SİNGAPUR MODELİ

- Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor. Arabuluculuğa ilişkin taraf olunan Singapur Sözleşmesi’nin iç hukuka uyumuna yönelik düzenlemeler yapıldı.