10/10/2023 tarihinde Ak Parti Meclis Grubu öncülüğünde KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ meclis başkanlığına sunulmuştur.

- Gerçek ve tüzel kişilerin 100 günden daha az süreli taşınmazlarını üçüncü şahıslara kiralanması turizm amaçlı kiralama olarak değerlendirilmektedir. Turizm amaçlı kiralamalar izin belgesine tabi kılınmıştır.

- Bu kanun tapu sicilinde konut olarak kayıtlı görünen bölümlerin kiraya verilmesine ilişkindir. Tapu sicilinde bağımsız bölümün konut olarak kayıtlı olmaması halinde bu kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

- Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi konusundaki izin belgelerini kültür ve Turizm Bakanlığı verecektir.

- İzin belgesi verilebilmesi için tüm kat maliklerinin konutta turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesine konusunda oy birliğiyle karar alması zorunludur.

- Üçten fazla bağımsız bölümün bulunduğu binalarda, konutların en fazla %25 için tek bir şahıs adına izin belgesi düzenlenebilir. Yani bir şahsın 30 dairelik binada 15 bağımsız bölümü olması halinde ancak 8 dairesi için turizm amaçlı konut izin belgesi müracaatında bulunabilir. Bu şahsın bağımsız bölümlerinin tamamını kapsayan turizm amaçlı konut izin belgesi alabilmesi için belediyeden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğu getirilmiştir.

- İzin belgesi alma yükümlülüğü bu taşınmazları turizm amacıyla kiraya veren özel ve tüzel kişilere aittir. İzin sahibi bir kişinin izin belgesini başka şahıslara kullandırması veya kiraya vermesi mümkün değildir. Ancak A Grubu seyahat acentaları izin sahibinin belgesi üzerinden kiralama faaliyeti yapabilirler.

- İzin belgesi sahibinden konut kiralayan şahıslar, bu kiraladıkları konutları üçüncü kişilere kiralamaları yasaktır. yani kiracının, taşınmazı alt kiraya vermesi mümkün değildir.

- Turizm amaçlı konut kiralayanlar, kimlik bildirme kanunu hükümleri uyarınca bu konutlarda kalan kişileri emniyet güçlerine bildirmek zorundadır.

- Konutları izin belgesi olmadan turizm amaçlı kiraya verenler hakkında, kiraya verdiği her bir konut başına 100.000 TL idari para cezası uygulanır Ve izin belgesi alması için 15 gün süre verilir. Verilen sürenin sonunda izin belgesi almadan kiralama faaliyetine devam etmesi halinde 500.000 TL para cezası uygulanır.

- İzin belgesi sahibinden kiraladığı konutları kendi namına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100.000 tl idari para cezası uygulanır.

- Mesken niteliğinde kiralamış olduğu konutu başka kimselere turizm amacıyla kiraya verenler hakkında sözleşme başına 100.000 TL idari para cezası uygulanır.

- İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasında aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 binası türk lirası idari para cezası uygulanır.

- İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiraya verilmesine aracılık eden internet siteleri hakkında her bir konut için 100.000 TL idari para cezası uygulanır ve bu reklamların erişimlerine engel getirilmesine karar verilir. Yani bu madde hükümlerine göre sahibinden.com, airbnb.com ve benzeri siteler üzerinden konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi izin belgesi olmadan imkansız hale gelecektir.

- Konutun turizm amaçlı kiralama faaliyeti için kullanılmadığı tespit edilirse, turizm amaçlı konutun kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığı yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilirse izin belgesi İptal edilecektir.

- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde turizm amaçlı konut kiraya verenlerin bu kanunda belirtilen şartları tamamlaması için bakanlığa başvurması zorunlu kılınmıştır.

Görüldüğü üzere bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte konutların yaygın internet siteleri üzerinden veya kiraya verenin kendisine ait web sayfası üzerinden ilan vermek suretiyle kiralama faaliyetinde bulunması çok zorlaşacaktır.

Kanun maddeleri incelendiğinde bu maddelerin teklifte yazıldığı şekilde yasalaşması kuvvetle muhtemeldir. Teklifin 2024 turizm sezonundan önce yasalaşması kuvvetle muhtemel görünmektedir. Ancak taşınmaz ticareti yetki belgesi uygulamasında olduğu gibi izin belgesine dair maddelerin uygulanmasının süresi uzatılabilir.

Yapılanmasını tamamlamış ve iskan edilmiş konutların bulunduğu sitelerde, kat maliklerinin konutların turizm amacıyla kiraya verilmesine oy birliğiyle muvafakat etmeleri imkansıza yakındır. Bu nedenle yeni yapılan binalarda, kat irtifakı tesis edilirken tapuya sunulan YÖNETİM PLANInda bina içerisindeki dairelerin günlük kiraya verilebileceği konusunda yönetim planına müteahhit tarafından madde eklenmesi bundan sonra yapılacak olan yapılardaki bağımsız bölümlerde izin belgesi alınmasını kolaylaştıracaktır.

>> TEKLİF METNİ için TIKLAYINIZ

Av. Selimhan CİNAS