Çocukların ihmali ve istismarı ile erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik çalışmaların “hesap verilebilir sistem içinde” izlenmesi, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi istenen raporda yer alan önerilerden bazıları şöyle:

GÜVENLİ MESAFE ÖĞRETİLSİN

- İstismar tehlikesine karşı belediyeler, cadde, sokak, park ve açık spor alanlarında ışıklandırma ve güvenliğin sağlanması konusunda daha etkili icraat yapmalı.

- Okulöncesinden başlayarak her tür ve kademedeki öğrencilere sevgi, saygı, adalet gibi değerlerin öğretilmesine yönelik müfredat içeriği zenginleştirilmeli. 

- ‘Hayır’ deme becerisi, güvenli mesafe, mahremiyet, iyi dokunuş-kötü dokunuş eksenli eğitimler yaygınlaştırılmalı.

HÂKİM VE SAVCILAR EĞİTİLSİN

- Hâkim ve savcı adayları, adli destek personeli, cezaevi personeline yönelik çocuk ihmal ve istismarı ile erken yaşta evliliklerin önlenmesine ilişkin zorunlu mesleki eğitim verilmeli. (Hürriyet)