Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın, "AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur" açıklamasına yanıt verdi.

Uçum şunları kaydetti: "Anayasa'nın 153'üncü maddesi hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz. Ayrıca usul hukukumuzda 'yeniden yargılama' bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir."

>> Zühtü Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok