Kurum, kuruluş, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, afetlere karşı yol haritasının belirlendiği çalıştayda yuvarlak masa çalışması yapıldı. “Deprem sonrası ikincil afetler” başlıklı çalışma masasında yer alan Kent ve Çevre Komisyonumuz; “Deprem nedeniyle meydana gelebilecek ikincil afetlerin tespiti ile alınacak önlemlere ilişkin önerilerde bulundu. İkincil afetlerin önüne geçilebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda görüşlerin sunulduğu çalışma masasında, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapılmasının ve kara ya da ranta dayalı değil kamucu politikalarla afetlere hazırlık yapılması, akılcı ve bilimsel yöntemlerden hiçbir zaman uzaklaşılmaması gerektiğini belirtti. İkincil felaketlerin önlenebilir olduğunu belirten Kent ve Çevre Komisyonumuz, “Doğaya ve yaşam alanlarımıza yapılan bilime aykırı müdahale rant ve kar odaklı kirli yatırımlar derin tahribatlar bırakmakta, insanların ve tüm canlıların yaşamlarını tehdit etmektedir. Kentimizdeki ve ülkemizdeki bilime aykırı kirli yatırımlar, olası bir depremde ikincil bir felaket kaynağıdır. Depremler önlenemez ama depremlerin afetlere dönüşmesi önlenebilir. Bilim en doğru yoldur. Kaldı ki Mersin akademisyenleriyle, mimarlarıyla, mühendisleriyle, hekimleriyle, eczacılarıyla, hukukçularıyla ve kent hakkına sahip çıkan yurttaşlarıyla  kamucu, bilimsel, akılcı politikalar üretmek için kolları sıvamaya hazır bir kent” ifadesini kullandı.