Kentsel dönüşüm sürecinde riskli yapı tespit raporunun önemine değinen Yasin Demir açıklamalarında, şu sözlere yer verdi:

“Kentsel dönüşümü temel olarak iki farklı şekilde ele almamız gerekir. Birincisi gecekondulaşmayla birlikte ortaya çıkan çarpık kentleşme sorunu. İkincisi ise özellikle son Kahramanmaraş depremleri ile bir kez daha gündeme gelen yapıların riskliliği üzerine yapılan değerlendirmeler. Her iki durumda da kentsel dönüşüm, yasalarca belirlenen ve kanunlarca çerçevesi çizilmiş durumlara göre yapılmalıdır. Riskli yapıların tespit edildiği alanlarda kentsel dönüşüm sürecinin başlangıcını riskli yapı tespit raporu teşkil eder. Bu rapor bakanlık tarafından onaylanır ve başvuru sahibinin ikamet ettiği yapı riskli olarak değerlendirilir.”

Aynı Binada İkamet Eden Diğer Hak Sahipleri İtiraz Edebilir

Riskli yapı tespit raporuna itiraz edilebileceğini belirten Yasin Demir: “Bakanlık tarafından binanın riskli görülmesi durumunda yerel idareler, binada ikamet eden tüm hak sahiplerine bina risklidir tebligatı gönderir. Bu tebligatın ulaşmasının ardından eğer binadaki diğer hak sahipleri başvuruda bulunanın aksine bir düşünceye sahipse itiraz hakkı saklıdır. Burada itiraz süresine dikkat edilmeli. İtiraz hakkı 15 gün ile sınırlı. Bununla birlikte bakanlık tarafından risklidir raporu alınan yapılar için bu rapora itiraz etmeyi çoğunlukla uygun görmüyoruz. Kentsel dönüşüm için riskli yapıların tespit edilmesi hayati bir öneme sahip.” Dedi.

Risk Tespiti Yaptırmak Zorunlu Değil

Risk tespiti raporu hakkında merak edilenlere değinen Yasin Demir: “Risk tespiti yaptırmak zorunlu değil. Fakat buna karşın kesinlikle herkesin elverdiği ölçüde risk tespiti yaptırmasını öneriyoruz. Özellikle bazı idari birimler bu konuda vatandaşlara özel olarak hizmetler açtı. Bu hizmetlerden faydalanılabilir. Risk tespiti yaptırılacak yapıda birden fazla kat maliki olması durumunda tek bir malikin başvuruda bulunmasının yeterli olduğu da akıldan çıkarılmamalı. Burada yasalar herhangi bir çoğunluk aramıyor. Doğru risk tespiti uygulamaları ile kentsel dönüşüm sürecini çok daha efektif şekilde planlayabilir, hızla deprem tehlikesi altında olan bölgelerdeki yapı stoklarını dönüşüme tabii tutabiliriz.” İfadelerini kullandı.