Yurtdışında uygulanmakta olan ve haftalık çalışma saatlerinde sınırlama olmayan, aylık gelirin 450 €’u geçmediği, Türk iş hukuku açısından kısa süreli çalışma olarak adlandırabileceğimiz çalışma şekline MİNİJOB denir. Tam zamanlı ve normal zamanlı çalışmalardan farklı olarak Minijob olarak adlandırılan çalışma şeklinde çalışanlar vergi ve sosyal kesintilerden muaftırlar.

Bu noktada yurtdışında çalışma şekli olarak değerlendirilen Minijob’un Türkiye’ye etkileridir. Şöyle ki minijob yapanlar Türkiye’den aynı zamanda emekli aylıklarını almaya devam etmekteydiler. Ancak 2012 yılında çıkarılan SGK’nın  2012/24 sayılı genelgesi ile bu durumun önüne geçilmiş, bunun sonucunda ise, 2012 yılından sonra yurtdışında yaşayan ve minijob olarak adlandırılan işlerde çalışan kişiler Türkiye’den emekli maaşlarını alamamışlardı. Buna karşın kısa süreli çalışmaları (minijob) devam edenlerin çalışmalarını sonlandırılmış veya ara verecekleri tarihe kadar kazanılmış hakları korunmakla birlikte, yeniden kısa süreli çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmişti. Bu husus yurtdışında yaşamakta olan bir çok kişinin minijob yaparak Türkiye’den emekli olmasının önünü kesmişti.

Yukarıda zikredilen şartlardan ziyade ‘’bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun’’ ile 18 Haziran 2020 tarihinde minijob kabul edilmiş ve  26 Haziran 2020 tarihinde minijob Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu’nun 6. Maddesine eklenen

"Yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez."

Şeklindeki hüküm ile Türkiye’den emekli olan, yurt dışındaki vatandaşlar, bulundukları ülkelerde yarı zamanlı (minijob) çalışabilecekler. Böylece yurt dışında yaşamakta olan Türk vatandaşlarımız için çalışmama’’ koşulu resmen yürürlükten kalkmıştır.  Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bu yasayla birlikte bundan önce veya sonra yurt dışı borçlanmayla emeklilik aylığı alan tüm gurbetçilerin yarı zamanlı (minijob yapabilmeleri) çalışabilmeleri için bir hak tanınmıştır.