A- GİRİŞ

Dolandırıcılık Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde; hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak olarak tanımlanmıştır.

Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla yapılan dolandırıcılık cezayı arttıran nitelikli hâl olarak düzenlenmiştir.

B- GÜNCEL YÖNTEM[1]

Yeni bir dolandırıcılık yöntemi olarak; mobil bankacılık hesabınız size ait olmayan bir telefon üzerinden açılıp adınıza kredi kullandırılmakta. Kullanılan kredi de parçalar halinde başka hesaplara gönderilmekte. Bankalar ve telefon operatörleri de sorumluluk kabul etmemekte.

C- SORUMLULUK

Kart çıkaran kuruluşlar, kartların kullanılması bir kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli kalması amacıyla gerekli önlemleri almak ve harcama ve alacak belgesinin müşteri nüshası üzerinde ve yazışmalarda kart numarasının açıkça yer almasını engellemekle yükümlüdür.” hükmü gereğince hesap güvenliğinden bankalar sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya getirilememesi hâlinde bankalar Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi sebebiyle sorumlu olur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 25.02.2014 tarihli, 2012/13380 esas ve 2014/3532 karar sayılı kararında; usulsüz işlemle çekilen paraların doğrudan doğruya bankanın zararı olduğuna karar vermiştir.

-------------

[1] Murat Ağırel’in anlatımlarından özetlenmiştir.