Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE BUNLAR İÇİN TASARLANAN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ VE KORUNMASIZ KARAYOLU KULLANICILARININ VE YOLCULARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/2019/2144)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2019/2144)’nin Ek-II’sinde yer alan tablo için notlar bölümündeki (B) notunun ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tip onayı mevcut M1, N1, O1 ve O2 araç kategorisi için yeni imal edilecek araç, aksam ve ayrı teknik ünite için uygulama tarihi: 31/8/2024.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.