Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Üçüncü / Dördüncü İlan)

2022 yılı için gayrisafi gelirleri 2.000.000.00 Türk lirası tahmin edilen, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı muhdes birinci sınıf noterliklere (Büyükçekmece Yirmidokuzuncu, Büyükçekmece Otuzuncu, Beyoğlu Altmışüçüncü, Beyoğlu Altmışdördüncü, Beyoğlu Altmışbeşinci, Beyoğlu Altmışaltıncı, Kadıköy Otuzaltıncı ve Kadıköy Otuzyedinci Noterliklerin 3. ilanı diğer noterliklerin 4. ilanı olmak üzere) iki defadan fazla yapılan ilana rağmen atama yapılamamıştır.

1/7/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrada, iki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın son cümlesindeki iki yıllık sürenin bir yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenmiştir.

Buna ilişkin sıralama ve ihdas alanları aşağıdaki şekildedir.

İlan olunur.

1-Büyükçekmece Yirmidokuzuncu Noterliğinin; Büyükçekmece İlçesi, Ulus Mahallesi, Çatalca Yolu Caddesi ile İsmet Paşa Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak İsmet Paşa Caddesi üzerinde, bu caddenin İstiklal Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve yine İsmet Paşa Caddesinin Çiğdem Sokak ile birleştiği yerden devamla Çiğdem Sokak üzerinde, bu sokağın İstiklal Caddesi ile kesiştiği yere kadar alan üzerinde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2-Büyükçekmece Otuzuncu Noterliğinin; Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt Caddesinin Ayasofya Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere Yeşilyurt Caddesi üzerinde, bu caddenin Mustafa Kemal Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3-Beyoğlu Altmışüçüncü Noterliğinin; Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesinde, Sanatkarlar Sokak, Taşyoncası Sokak ve Söğütözü Sokakları tarafından çevrilmiş alanda yer alan Maslak 1453 Kompleksinde ve bu Kompleks içerisinde yer alan tüm cadde ve sokaklarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4-Beyoğlu Altmışdördüncü Noterliğinin; Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mahallesinde Girne Caddesinin Ferman Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Girne Caddesi üzerinde, bu caddenin Fazilet Caddesi ile kesiştiği yerden devamla Fazilet Caddesi üzerinde, Fazilet Caddesinin Dilaver Sokakla kesiştiği yerden devamla Dilaver Sokak üzerinde ve böylece oluşan alan içerisinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5-Beyoğlu Altmışbeşinci Noterliğinin; Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Galata Deresi Caddesinin Boncuk Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Yeşilce Caddesi ile kesiştiği yere kadar Galata Deresi Caddesi üzerinde ve Yeşilce Caddesinden devamla bu caddenin Taş Ocağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Yeşilce Caddesi üzerinde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6-Beyoğlu Altmışaltıncı Noterliğinin; Kağıthane İlçesi, Talat Paşa Mahallesinde, Aylin Sokağın Aslangazi Sokak ile kesiştiği yerden başlamak üzere Aylin Sokak üzerinde, bu sokağın Akçalı Sokakla kesiştiği yerden devamla Akçalı Sokak üzerinde Akışlı Sokağı ile kesiştiği yere kadar, Akışlı Sokak üzerinden devamla Aslangazi Sokağı ile kesiştiği yere kadar Akışlı Sokak üzerinde, Aslangazi Sokağından devamla Aylin Sokakla kesiştiği yere kadar Aslangazi caddesi üzerinde ve böylece oluşan alanın içinde kalan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7-Kadıköy Otuzaltıncı Noterliğinin; Kadıköy İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, Yumurtacı Abdi Bey Caddesinin Çömlekçi Çukuru Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Özen Sokakla kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve Bahçem Sokak üzerinde ve bu cadde ve sokağa açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8-Kadıköy Otuzyedinci Noterliğinin; Kadıköy İlçesi, Ataşehir Örnek Mahallesi, Adnan Menderes Caddesinin Yunus Emre Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Caddesi üzerinde ve bu caddenin Salih Omurtak Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9- Bakırköy Yetmişdördüncü Noterliğinin; Koşuyolu Caddesinin Tez Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Koşuyolu Caddesinin Hazım Körmükçü Sokağı ve Akın Yolu Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10- Bakırköy Yetmişbeşinci Noterliğinin; Ticaret Caddesinin İdris Nebi Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ticaret Caddesinin Yazmacılar Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11- Bakırköy Yetmişaltıncı Noterliğinin; 19 Mayıs Caddesi ve Dumlupınar Caddesi ile çevrili alan içerisinde bulunan Ataköy 5. Kısım Çarşısı içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12- Beşiktaş Otuzbirinci Noterliğinin; Koru Sokağının Şehit Korhan Zagralı Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Koru Sokağın Yazgülü Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13- Üsküdar Otuzbeşinci Noterliğinin; Sancaktepe İlçesi Atatürk Caddesinin Çetin Emeç Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Caddesi boyunca bu Caddenin Boğaziçi Caddesi ile kesiştiği yere kadar, bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar olan alan içerisinde yer almak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14- Üsküdar Otuzsekizinci Noterliğinin; Reşadiye Caddesinin Gülsuyu Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Saray Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Saray Caddesinin Sultansuyu Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara her iki taraftan açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15- Üsküdar Kırkıncı Noterliğinin; Ayazma Caddesinin Park Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Ayazma Caddesinin Görgün Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16- Üsküdar Kırkikinci Noterliğinin; Genç Osman Sokağının Ertuğrul Gazi Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Genç Osman Sokağının Fatih Sultan Mehmet Sokağı ile kesiştiği yerden devamlaFatih Sultan Mehmet Sokağının Neşet Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17- Üsküdar Kırküçüncü Noterliğinin; İcadiye Caddesinin Paşa Limanı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, İcadiye Caddesinin Komşu Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18- Üsküdar Kırkdördüncü Noterliğinin; 3001. Caddenin 3115. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, 3001. Caddenin Anafartalar Caddesi, 3010. Cadde ve Reşitpaşa Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19- Hatay Sekizinci Noterliğinin; Antakya - Yayladağ Karayolunun (Atatürk Bulvarı), Ürgen Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şükrü Kanatlı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20- Hatay Dokuzuncu Noterliğinin; Mehmet Kafadar Caddesinin 120/5. Sokak ve 78.Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, 46. Sokak ve 118/1. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21- Hatay Onuncu Noterliğinin; Hatay Caddesinin İnal Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Hatay Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

Açılmasına karar verilmiştir.

9128/1/1-1

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Dördüncü ilan)

2022 yılı için gayrisafi gelirleri 1.000.000.00 Türk lirası tahmin edilen, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı muhdes ikinci sınıf noterliklere iki defa yapılan ilana rağmen atama yapılamamıştır.

1/7/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrada, iki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından
atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın son cümlesindeki iki yıllık sürenin bir yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf, ikinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenmiştir.

Buna ilişkin sıralama ve ihdas alanları aşağıdaki şekildedir.

İlan olunur.

1- Van Onikinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Doğu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Doğu Caddesini devamla bu Caddenin Erekdağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafından 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2- Reyhanlı Üçüncü Noterliğinin; Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin (Antakya - Cilvegözü Yolu) Reyhanlı ilçesi girişinde Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesini devamla bu Caddenin 160. Sokak ve 299. Sokakla kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer metre kadar ara sokaklara gidebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3- Reyhanlı Dördüncü Noterliğinin; Ertuğrul Gazi Caddesinin Tayfur Sökmen Bulvarının kesiştiği yerden başlayarak, Tayfur Sökmen Bulvarını devamla bu Bulvarın Ahmet Çalım Meydanı ile kesiştiği yere kadar, sağlı sollu 100'er metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4- Manavgat Onuncu Noterliğinin; Kemer Bulvarının Manavgat Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Güneybatı yönüne, Kemer Bulvarından devamla Side Bulvarının İnönü
Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Güneydoğu yönüne, Atatürk Bulvarından devamla Adnan Menderes Bulvarının Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile kesiştiği noktadan devamla Kemer Caddesinin Manavgat Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan ve alanı belirlemek için sayılan tüm bulvar ve caddelerin çift yönü olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5- Adıyaman Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Kahta istikametine devamla Atatürk Bulvarının 3. Çevre Yolu
ve 2946. Sokak ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6- Adıyaman Sekizinci Noterliğinin; Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Sakarya Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Müftülük Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7- Samandağ İkinci Noterliğinin; Sivas Şehitleri Caddesinin Tünel Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Sivas Şehitleri Caddesinden devamla bu Caddenin Güneş Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8- Afyonkarahisar Onuncu Noterliğinin; Hamm Bulvarının Cahar Dudayev Caddesi ve Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Yücel Işık Caddesi ve Hüseyin Tiryakioğlu Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında (Cahar Dudayev Caddesi ve Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile Şehit Yücel Işık Caddesive Hüseyin Tiryakioğlu Caddesi hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı - sollu cadde ve sokakların ilk 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9- Afyonkarahisar Onikinci Noterliğinin; Afyon Çevre Yolunun Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Kütahya Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan sağlı-solu sokak ve caddelerin ilk 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10- Kastamonu Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesi bitimi Halime Çavuş Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayıp, Stadyum Caddesi ile devam ederek, Şelale Sokakla kestiği ve Stadyum Caddesi bitimi ile başlayan Araç Caddesi ile devam eden Platin Sokak, Hacıdede Sokak, Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi, Sinanbey Parkı kesiştiği alandan devam ederek, Cumhuriyet Caddesi ile Kaybılar Sokakla kestiği noktadan, 125. Yıl Atatürk Caddesi ile devam ederek, Gaipler Sokak, Satı Kahya Sokak, Yonca Sokak, Horozoğlu Sokak, Başar Sokak ve Hakkı İnan Caddesi dahil başlangıçtaki Halime Çavuş Caddesi ile Ankara Caddesinin kesiştiği alana kadar cadde ve sokakların her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11- Tatvan İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin İskele Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Cumhuriyet Caddesi boyunca bu Caddenin Güzeldere Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafının 50 metre derinliklerine kadar olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12- Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13- Elbistan Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Hamza Akbaş Caddesi ve SögütlüCaddesinin kesiştiği noktadan başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla Terminal Caddesi ve Tepebaşı Caddesinin kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14- Tokat Altıncı Noterliğinin; Kuzeyde Vali Ayhan Çevik Caddesinin Geksi Caddesi ile kesiştiği noktadan güneye doğru Geksi Caddesi boyunca devamla Geksi Caddesinin İbni Kemal Caddesinin kuzey cenahındaki yol ile kesiştiği noktadan doğuya doğru İbni Kemal Caddesinin Kuzey yakası boyunca devamla (Mehmet Akif Ersoy Caddesinin) Fatih Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve kuzeye doğru Fatih Caddesi boyunca devamla Fatih Caddesinin Vali Ayhan Çevik Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15- Tokat Yedinci Noterliğinin; Gaziosmanpaşa Bulvarının, 2504. Sokak ve Mehmet Aksu Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, 608. Sokak ve 41. Sokak ile kesiştiği yere kadar
olan kısımda ve bu kısmın her iki tarafına açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinin Tokat Beşinci Noterliğin ihdas alanından çıkartılarak, Gaziosmanpaşa Bulvarının, 2504. Sokak ve Mehmet Aksu Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, 608. Sokak ve 41.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın her iki tarafına açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16- Aksaray Onikinci Noterliğinin; Hasas Caddesinin 26. Cadde ile kesiştiği yerden başlayarak, 26. Caddenin Nevşehir Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Nevşehir Caddesinin 3. Bulvar (D-300 Aksaray Nevşehir Karayolu) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 3. Bulvarın Hasas Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hasas Caddesinin 26. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17- Ordu Sekizinci Noterliğinin; Kuzeyde Bülent Ecevit Bulvarının (Sahil Caddesi) Batıda 4. Sokakla kesiştiği nokta ile Doğuda 94. Sokakla kesiştiği noktaya kadar (Bülent Ecevit Bulvarının her iki yönü dahil), Doğuda 94. Sokaktan Güneye doğru Perşembe Caddesinden devamla 87. Sokak boyunca, Batıda 4. Sokaktan Güneydoğuya doğru 83. Sokakla kesiştiği noktaya kadar, Güneyde Perşembe Caddesi devamla 87. Sokak, devamla 90. Sokak, devamla 86. Sokak, devamla 85. Sokak, devamla 84. Sokak, devamla 83. Sokak boyunca olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18- Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, bu Sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19- Rize Altıncı Noterliğinin; Doğuda Dağınıksu Deresi ile Batıda Taşlı Deresi olmak üzere bu iki doğal derenin oluşturduğu sınır arasında kalan alandaki tüm cadde ve sokaklar üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20- Akhisar Altıncı Noterliğinin; Mustafa Kirazoğlu Caddesinin (144. Sokak) Mürüvet Hızlıkol Caddesi (150. Sokak) ile kesiştiği yerden başlayarak, 224. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda, bu kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

Açılmasına karar verilmiştir.

9128/2/1-1