İçişleri Bakanlığından:

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2024/1)

MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan ilçe sınıflarını düzenleyen (EK: II) sayılı cetvel ile Coğrafi Bölgeler Cetveli (EK: III)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

İLİ                                    İLÇESİ                         ESKİ SINIFI          YENİ SINIFI

İZMİR                               Torbalı                                      2                                1

KOCAELİ                         Başiskele                                  2                                1

ZONGULDAK                 Çaycuma                                   3                                2              

ANTALYA                       Gazipaşa                                   3                                2

ERZİNCAN                      Kemaliye                                   6                               4”

İLİ                                      ESKİ COĞRAFİ                    YENİ COĞRAFİ

                                                   BÖLGESİ                                BÖLGESİ

ARTVİN                                           3                                                5”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.