Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER
(Birinci ilan)

Aşağıda 2023 yılı gayri safi gelirleri ile isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Beykoz Birinci Noterliği 04.07.2024 tarihinde, Bakırköy Kırkikinci Noterliği 07.07.2024 tarihinde, Mersin Onuncu Noterliği 09.07.2024 tarihinde, Büyükçekmece Dördüncü Noterliği 10.07.2024 tarihinde, İstanbul Otuzikinci Noterliği 20.07.2024 tarihinde, Mersin Dokuzuncu Noterliği 27.07.2024 tarihinde, Üsküdar Yirmibeşinci Noterliği 01.08.2024 tarihinde ve Hatay Dördüncü Noterliği 03.08.2024 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, eDevlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2023 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 BEYKOZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 8.653.293,25 ₺

2 BAKIRKÖY KIRKİKİNCİ NOTERLİĞİ 7.651.587,78 ₺

3 MERSİN ONUNCU NOTERLİĞİ 9.758.575,05 ₺

4 BÜYÜKÇEKMECE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 15.142.293,15 ₺

5 İSTANBUL OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ 9.015.754,83 ₺

6 MERSİN DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 8.650.992,08 ₺

7 ÜSKÜDAR YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 13.134.410,75 ₺

8 HATAY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 6.718.429,40 ₺

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

5395/1/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER
(Birinci ilan)

Aşağıda 2023 yılı gayri safi gelirleri ile isimleri yazılı olan noterliklerden ikinci sınıf Kozan İkinci Noterliği 02.07.2024 tarihinde ve Çerkezköy Dördüncü Noterliği 08.07.2024 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresindenv ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2023 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 KOZAN İKİNCİ NOTERLİĞİ 4.520.845,15 ₺

2 ÇERKEZKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.583.055,85 ₺

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

5395/2/1-1