Mahkemelerce hükmedilen nafakanın, nafaka yükümlüsü tarafından rızaen ödenmemesi halinde nafaka alacağının cebri icra yolu ile tahsili gündeme gelmektedir. Uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan nafaka alacağına ilişkin icra takip usullerinde dikkat edilmesi gereken temel kriterler aşağıda izah edilmeye çalışılmıştır.

Av. Beyzanur AYAZ TANRIÖVER