CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 145

MADDE 1- 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alman Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(11) 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri onuncu fıkrada sayılan yerler olan gerçek ve tüzel kişilerin keşidecisi olduğu çekler bakımından ibraz süreleri 9/6/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar durur."

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI