Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2022

Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında %71,1 iken, bu oran 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında %63,0 iken bu oran 2022 yılında %64,9 olarak hesaplandı.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,0 ile özel eğitim öğretmenliği oldu

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96,0), tıp (%94,3), elektrik öğretmenliği (%91,3), elektronik öğretmenliği (%90,6) ile otomotiv öğretmenliği (%90,1) oldu.

İlk 10 bölüm için kayıtlı istihdam oranı (lisans), 2022


En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı %82,8 ile sağlık ve refah oldu

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%82,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%78,4), eğitim (%78,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,2) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%71,8) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü %91,6 ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (%91,6), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%87,2), kaynak teknolojisi (%81,9), metalurji (%81,6) ile endüstriyel kalıpçılık (%81,5) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı %73,0 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu

Ön lisans mezunlarının, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)'e göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; mühendislik, imalat ve inşaat (%73,0), bilişim ve iletişim teknolojileri (%67,5), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%67,4), hizmetler (%67,3) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%67,1) olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 13,9 ay olarak gerçekleşti

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2021 yılında 13,6 ay iken bu süre 2022 yılında 13,9 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2021 yılında 14,8 ay iken 2022 yılında 15,3 ay olarak hesaplandı.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,0 ay),  tıp (4,2 ay), eczacılık  (6,0 ay) ile ebelik (6,8 ay) oldu.

İlk 10 bölüm için ilk iş bulma süresi (lisans)


İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,3 ay ile sağlık ve refah oldu

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,3 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,3 ay), eğitim (11,4 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,8 ay) ile hizmetler (13,0 ay) olarak gerçekleşti.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,7 ay ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,7 ay), optisyenlik (8,4 ay), aşçılık (10,4 ay), sivil havacılık kabin hizmetleri (11,4 ay) ile eczane hizmetleri (11,7 ay) oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13,0 ay ile hizmetler oldu

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,0 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,2 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13,9 ay), sağlık ve refah (14,7 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (15,8 ay) olarak gerçekleşti.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım oldu.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler (lisans), 2022Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, perakende satış ve mağaza yönetimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.


Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Haziran 2024'tür.
______________________________

AÇIKLAMALAR
 

İdari kayıtların bütünleşik bir veri tabanında eşleştirilmesi ile kurulan Eğitim-İşgücü Veri Tabanı çalışması esas alınarak 2012-2021 yıllarında Türkiye'de bir yükseköğretimden programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan ve 2022 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde (ADNKS) yer alan bireylerin kayıtlı istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplanmıştır.

Kayıtlı istihdamda yer almayan kesim sadece işsiz anlamına gelmemektedir. Kayıtlı istihdamda olmama nedenleri arasında işsizlik dışında eğitime devam etme (özellikle yüksek lisans-doktora), kayıt dışı çalışma, ADNKS'de kayıtlı olup fiilen yurtdışında bulunma gibi olasılıklar da yer almaktadır.