Ortodonti, dişlerin ve çene kemiklerinin anomalisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Halk arasında yaygın olarak Diş Teli olarak bilinse de, aslında bu tedavide kullanılan pek çok aygıt vardır.

Aslında bazen çok basit yutkunma ya da dil egzersizleri ile dahi bazı bozuklukları önlemek ve düzeltmek mümkündür. Bu açıdan bakarsak ortodonti, baş boyun bölgesindeki fonksiyonel ya da anatomik bozuklukların önlenmesi ve dişsel ve iskeletsel olarak tedavi edilmesiyle ilgilenir. Bu tedavi, ortodonti uzmanı tarafından yapılır.

Ortodonti Uzmanı Kimdir?

Ortodonti uzmanı, 5 senelik diş hekimliği eğitiminin ardından, üniversite hastanelerinde 4-6 sene arasında uzmanlık eğitimi alarak bu alanda tedavi yapacak şekilde donanım kazanır. Ortodontik tedavilerin doğası gereği uzun soluklu yaklaşımlar gerektiği için, kısa süreli eğitimlerle deneyim kazanmak mümkün görünmemektedir.

Ortodonti uzmanı (ortodontist), ortodontik süreci başlangıçtan bitime kadar öngörerek planlayabildiği gibi, ortodonti öncesi ve sonrası yapılması gereken, diş çürüğünden, karmaşık protetik ve implant tedavilerini de düzenlemeli, gerekli tedavi planına, hasta kliniği tedavi edilmiş ve mutlu olarak ayrılana kadar hakim olmalıdır. Başarısız bir protetik restorasyonla, ya da implant tedavisiyle biten ortodonti, gerekli şekilde uygulanmamış demektir.

Benzer şekilde, iskeletsel bozuklukların tedavilerini barındıran ortognatik cerrahi tedavilerinde de ortodonti uzmanı, gerekli cerrahi planlamayı şekillendirmeli, cerrah ile uyumlu şekilde ameliyatın yapılmasını sağlamalıdır. Benzer şekilde dudak damak yarıklı, ya da yüz deformitelerine yol açan sendromu bulunan kişilerin tedavileri de ortodontinin ilgi alanına girer.

Çocuklarda görülen iskeletsel ve dişsel sorunlar, uzun süreler takip gerektirebilir. 3-4 yaşlarında şekillenmeye başlayan baş boyun bölgesi, 16-17 yaşlara kadar yönlendirilip değiştirilebilir. Tüm bunlar düşünüldüğünde, ortodontinin esas zorluğunun, bazen 10 sene kadar süren uzun soluklu takipler gerektirmesi, bu sürede büyüme, gelişme, fizyolojik ve psikolojik değişimler de değerlendirilerek hastayla uyumlu bir tedavi olanı yapılması zorunluluğudur.

Bu açıdan bakıldığında ortodonti uzmanı, tedaviye oldukça geniş bir pencereden bakabilecek şekilde yetişmiş olmalıdır.

Ortodontik Tedavi Nedir?

Dişlerdeki ve çenelerimizdeki dişsel ve iskeletsel bozuklukların düzeltilmesine ortodontik tedavi, halk arasında tel tedavisi denir. Çoğu kişi ortodonti uzmanlarının sadece diş yamukluklarını düzelttiğini düşünse de aslında çene kemikleri, hatta başımızı oluşturan kemiklerin ve baş-boyun kaslarının tamamı ortodonti uzmanını ilgilendirir. Diş çapraşıklıklarını düzeltmenin bir kaç yöntemi vardır. En yaygın yöntem, hemen hemen herkesin bildiği metal diş telleridir. Dişlerin üzerine özel yapıştırıcılarla yapışan metal diş telleri uygun kuvvetlerle dişleri düzeltir. Metal diş tellerinin görüntüsünden rahatsız olan kişiler için, yüksek teknoloji ile üretilen ve görünmez diş teli de denen şeffaf diş telleri de üretilmiştir. Şeffaf diş telleri, porselen braket ya da beyaz diş teli olarak da adlandırılır. Bu teller sabittir ve metal diş tellerine göre çok az görünür. Son yıllarda Sabit tel takmak istemeyen kişiler için şeffaf plak tedavisi denen uygulama geliştirilmiştir. Şeffaf plak tedavisinde, dişlerden alınan dijital taramalar kullanılarak çapraşıklıkları düzelten plaklar üretilir. Bu plaklar haftada ya da 10 günde bir değiştirilir ve zaman içerisinde dişlerde düzelme sağlanır. Şeffaf plak tedavisi deyince akla ilk invisalign markası gelir. Bu teknikler hep ilave olarak genellikle çocuklarda uygulanan ve halk arasında damaklık denen bir tedavi yöntemi daha vardır. Bu yöntem genellikle çocukluk çağında çene darlığı tedavisinde kullanılır. Ortodonti uzmanları dişlerdeki ve kemiklerdeki bozukluğu şiddetine göre bu tedavileri ayrı ayrı ya da birlikte kullanabilirler. Kesin tedavi planı muayene sonucunda şekillenir.

Erişkinlerde iskeletsel bozuklukların yüz yapısına yansıdığı durumlarda ortognatik cerrahi denen ve ortodonti ve ameliyat içeren tedaviler uygulanabilir. Bu; Erişkin yaşta yapılan bir tedavidir. Ortognatik cerrahi tedavisinde ortodontist dişleri ameliyattan sonra en uygun şekilde kapanacak şekilde düzenler, yüz estetiğini ve gülüş tasarımını en uygun hale getirecek şekilde ameliyat planını yapar. Ortognatik cerrahiyi genellikle çene cerrahları ve plastik cerrahlar yapmaktadır. Tedavinin genel planı ise ortodontist Burak Aksu tarafından düzenlenir. Ataşehir Ortodonti Kliniği ekibinde bulunan ortodontist ve çene cerrahisi uzmanı tarafından tedavi protokolü oluşturulur.

Dr Burak Aksu Kimdir?

Dr. Burak AKSU, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde ortodonti uzmanlık eğitimine başladı.

2001 yılında İ.Ü. Ortodonti Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atandı. Uzmanlık eğitimi ve sonrasında çok sayıda yerli ve yabancı kongre ve eğitime katıldı.

Burak AKSU, Farklı Braket-Kompozit Kaide Bağlantı Yöntemlerinin, Lingual Braket Tutuculuğuna Olan Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi isimli doktora tezi ile Ortodontide Bilim Doktoru ve Ortodonti Uzmanı ünvanı aldı.

Dr. Dt. Burak AKSU, 2006 yılında İstanbul üniversitesindeki görevinden ayrılarak ilk multidisipliner Ortodonti Kliniği olan Çapa Ortodonti Kliniği'nin kuruluşunda yer aldı. Halen Ataşehir'de bulunan Ortodonti Kliniği'nde Ortodonti Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Multidisipliner anlayışla diş hekimliği alanındaki tüm tedavilerin çağın gerekliliklerine uygun olarak uygulandığı kliniğinde, başta ortodonti, şeffaf plak tedavisi, ortognatik cerrahi olmak üzere tüm restoratif, protetik ve implant tedavileri yapılmaktadır.