Bu tür ihtisas mahkemelerinin her ülkede olduğunu vurgulayan Özgenç, "Yeni kurulmuş değil, istisnai mahkeme de değil. Olağan yargı faaliyeti icra eden mahkemeler bunlar. Türkiye'de de bu tür özel yetkili ihtisas mahkemesinin varlığı gereklidir. Bunun şekli ülkeden ülkeye göre değişebilir." dedi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ceza hukukçusu Özgenç'in, hükümetin özel yetkili mahkemelere ilişkin yürüttüğü yasa çalışmasında da yer aldığı belirtiliyor. 

Balyoz, Ergenekon, KCK ve 12 Eylül gibi önemli davalara bakan özel yetkili mahkemelerin kaldırılacağına ilişkin iddialar, hukuk camiasının tepkisine yol açıyor. 2005 yılında çıkarılan 'Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun özel yetkili mahkemelerle ilgili 250. maddesini düzenleyen isimlerden Prof. Dr. İzzet Özgenç, Zaman'ın sorularını cevapladı. Bu mahkemelerin yetkisinin daraltılması veya kaldırılmasıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Meclis Adalet Komisyonu ve hükümetin ceza yasalarıyla ilgili düzenlemelerinde etkin görev alan Özgenç, "Bizim böyle bir fikrimiz yok. Hiçbir şekilde şu mahkeme kalksın, şu mahkeme kurulsun. Böyle bir görüş hiçbir zaman belirtmedik ve böyle bir çalışmanın içinde de hiç olmadık." dedi. Bu tür ihtisas mahkemelerinin her ülkede olduğunu anlattı. Şu ifadeleri kullandı: "Yeni kurulmuş değil, istisnai mahkeme de değil. Olağan yargı faaliyeti icra eden mahkemeler bunlar. Türkiye'de de bu tür özel yetkili ihtisas mahkemesinin varlığı gereklidir. Bunun şekli ülkeden ülkeye göre değişebilir. Önemli olan, bu mahkemelerin doğru uygulama yapmasını sağlamaktır. Birtakım uygulama yanlışlarının olduğundan bahisle şu mahkemeyi kaldıralım, şunu kuralım, şunu yapalım, şunu yok edelim gibi yaklaşımları doğru değildir. Mahkemeyi kaldırdın diyelim, kurdun başka mahkeme! Yanlış uygulama o mahkemede de devam eder. Bizim için önemli olan, böyle özel yetkili mahkemenin olması değil. Önemli olan, bir mahkemenin, hangi mahkeme olursa olsun hukuka uygun olarak yargılama yapmasıdır. Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin hukuka uygun olarak yapılmasını nasıl sağlarız, bundaki hukuka aykırılıkları nasıl önleriz?.. Bunun çabası içinde oluruz. Bizim için o mahkeme bu mahkeme önemli değil ki."(Zaman)