- 19 ay içinde 8 çocuğa tecavüz etmiş, 7 çocuğa da tecavüz girişiminde bulunmuştur. Pedofilik eylemlere başlamasında etkin bir faktör olarak erken boşalması nedeniyle eşi tarafından eleştirilmesi gösterilmiştir-Pedofili-Ümraniye Sapığı (2002).

- İstanbul'da sucu vahşeti! Önceden işlediği pedofilik bir suçtan delil yetersizliği(!?) nedeniyle beraat eden M.Ş. çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunup videoya kaydetmiş (2023).

- Hollandalı sübyancı Robert M’nin (Riga Canavarı), bazıları henüz birkaç aylık olan 60'tan fazla çocuğa tacizde bulunmaktan (2012) 18 yıl hapis cezası yanı sıra bir psikiyatri kurumunda süresiz tedavi görmesine hükmedildi.

- Evli ve yedi çocuk sahibi Avusturyalı Josef Fritzl, 1977 yılında başlayarak 10 yıl bodrum katına hapsettiği kızına tecavüz etmekten mahkûm oldu. 

Pedofili çocuklara yönelik birincil veya özel bir cinsel ilgiyle karakterize edilen psikiyatrik bir bozukluktur. Yetişkinin 13 yaşından küçük bir çocukla veya gencin kendisinden beş yaş küçük bir çocukla cinsel faaliyetidir. Geleneksel olarak çocukların cinsel istismarı ya ensest veya pedophilia olmaktadır.1

Pedofiller için Teşhis Ölçütleri (DSM-IV-TR)

A. En azından altı ayın üzerinde bir süre tekrarlanan, yoğunlaşan cinsel fanteziler, cinsel dürtüler veya ergenlik öncesi (genelde on üç yaş veya daha genç çocuk veya çocuklarla) cinsel istismar içeren davranışlar;

B. Kişinin bu cinsel dürtülere dayalı eylemde bulunması veya cinsel dürtüler veya fantezilerin belirgin sıkıntı veya kişiler arası zorluğa neden olması; ve 

C. Kişinin en azından on altı yaşında ve A ölçütündeki çocuktan en az beş yaş büyük olmasıdır.

D. Cinsel suçların en ciddilerinden biri olan bu tür ilişkide bulunan ekser gençler, pasif, olgunlaşmamış ve güven duygusundan yoksun bulunan kişilerdir. Bunlar ya aynı yaş grubundaki karşı cinsle temas kurmak cesaretinden yoksun ya da cinsel yönden deneyimli bir kadınla doyumlu bir ilişki kuramamanın korkusunu taşırlar. Kendilerini uysal ve cinsel cazibeden yoksun görmelerine karşın kadınları baskıcı ve çirkin görenler de var. Pedofilikler arasında yer alan önemli bir grupta senile olanlarıdır. Bunların çoğu iktidar güçlüğüyle kıvranmakta; yetişkin bir kadın tarafından küçültülmek korkusu taşımaktadırlar. Bazıları ise, ikinci bir çocukluk evresine girdiğinden çocuklarla gerçek bir uyum içerisinde olduklarını hissederler. Geri kalanlar ise, uzun süre beraber yaşadıkları eşlerini kaybettikleri gibi yeni ilişkiler kurabilmek olanağına da sahip değildirler. Pedofilikler, zayıf kişilerdir, çocukların “hayır” diyerek bağırması sonucu kaçarlar.

E. Gerçekte, erkek pedofiliklerin büyük bir yüzdesi ya kısmen ya da tümden iktidarsız olup; pedofilik eylemi genelde cinsel ilişki yerine mastürbasyon, kendini teşhir, çocuğun giysilerini çıkarmak veya okşama şeklinde tezahür eder. Bunlar mağdurlarını dikkatlice seçerler. Pedofilikler arasında çocuklarla cebri cinsel temas yapan sapık ve sadist kişiler de bulunmaktadır.2  Bu kişiler, uyuşturucu/ alkol kullanımı, bilişsel çarpıtma (okşama ile fiziki bir zarar verilmediği, fiziki bir direnç gösterilmemesinin çocukların bundan hoşlandığı işareti olması gibi) veya durumsal stresle bu davranışa karşı sosyal ve ahlaki frenlerin üstesinden gelebilmektedirler.

F. Pedofilik kişiler, kendi veya aileleri içinde veya dışındaki çocuklara yönelmekte; bu çocuklara erişmek üzere (örneğin çocuğun annesiyle arkadaş olmak veya annesiyle evlenmek veya çocuk kaçırmak gibi) girift planlar yapmaktadır.

G. Finkelhor (1984), çocuk seviciliği konusundaki bu çeşitli görüşleri ve ampirik bulguları entegre eden ve aşağıda özetlenen bir model formüle etti. Bu modelde birbirini tamamlayan dört ayrı süreç (bireysel, fizyolojik ve sosyo-kültürel) tikel olaylarda çeşitli bileşimler halinde belirerek çocuğa karşı ilgi yaratılmaktadır.3

 Home Independent

Alman Polisi  90,000 kullanıcısı olan  Darknet Çocuk Pornografi sitesini ortaya çıkardı.

Çocuk pornografisi neden bu kadar çok popüler?

 

Finkelhor’un (1986) Çocuk Sevicilik Modeli

_________________________

I Duygusal uyumluluk

Çocuklarda hakimiyetin düşük, erkeğin hakimiyet kurma eğilimi nedeniyle çekicilik; suçlunun olgunlaşmamış, öz saygısı zayıf ve saldırgan olması.

                                              

II Cinsel uyarıcılık

Suçlunun kişisel deneyimi, modeller veya çocuk pornografisi nedeniyle çocukların cinsel uyarıcı olması.

III Engellenme(blockage)

Cinsel endişe, heteroseksüel ilişkide yetenek zayıflığı, cinsellik konusundaki tutumlara ilişkin kadınlarla yetişkinlere özgü ilişki  kurmada yaşanan sorunlar.

IV Basının kaldırılması

Suçlunun uyuşturucu madde, alkol, bilişsel çarpıtmayla (sosyal ve moral)basıların üstesinden gelebilmesi veya durumsal  stresin frenleri boşaltması.

_________________________

Bu tür suçlardan rapor edilenlerle gerçekte işlenen suçlar arasındaki fark bilinmemektedir. Özgün bir çalışmada Mrazek (1984) çocuklardan % 10-15’inin en azından bir kez cinsel suç mağduru olduğunu ve riskin kızlarda erkeklere oranla iki katı bulduğunu tahmin etmiştir. Suç davranışı bakımından genitali okşama, oral seks ve cinsel birleşme yer almaktadır. Çoğu erkek olan suçlulardan ¾’ü kız, geri kalanı erkek mağdur seçerken, çok az bir oranı da her ikisini seçmektedir (Langevin 1983). Suç analizinde, mastürbasyon ve teşhircilik gibi diğer eylemlere sıkça rastlanmasına karşın ırza geçme/fiili livata az rapor edilmektedir. Bunun az olması fizyolojik kısıtlamadandır: Birleşmeye teşebbüs edildiğinde erkeğin cinsel organı ile çocuğun vajina veya anüsün göreceli boyutu, acı ve yaralanma kaynağı olacaktır. Diğer bir açıklaması da çocuk sevicilerinin çoğunun yetişkin biçimli ilişki yerine daha çok çocuksu cinselliğe doğru yönelmesidir (Gebhard ve diğerleri, 1965).

Pedofiller üzerine kriminolojik saptamalar şöyledir:

- Çocuklara yönelik cinsel suçluların tümü 'pedofil' değildir. Yani çocuklara yönelik cinsel suçlular, değişen suçlu profillerine sahip heterojen bir gruptur;

- Çocuklar genellikle tanıdıkları biri tarafından istismar ediliyor; ancak veriler, erkeklere yönelik çocuk cinsel istismarının neredeyse beş failinden birinin yabancılardan oluştuğunu gösteriyor;

- Çocuklara yönelik cinsel suçluların tümünde mükerrir suçlu olma yüksek olmasa da belirli bir alt grup (aile dışı erkek çocukları hedef alanlar) sıklıkla yeniden suç işlemekte; ve

- Her ne kadar bir çocuğa yönelik cinsel suçlunun suç işlediği tespit edilene kadar kaç çocuğa karşı suç işlediğini kesin olarak belirlemek zor olsa da bu sayı suç işleyen profillere göre değişmektedir ve genel olarak varsayıldığı kadar yüksek olması muhtemel değildir. 

Kısaca varılan nokta, cinsel suçlular ve hatta belirli bir cinsel suçu işleyenler hakkında genelleme yapmanın oldukça tehlikeli olduğudur. Bu bağlamda, pedofilikler, mahkemece en uygun yaptırımın saptanabilmesi yönünden diğer cinsel suç faillerine göre daha ayrıntılı psikiyatrik bir değerlendirmeye gereksinme göstermektedir.

Pedophilia mağduru bir çocuğa özgü işaretler ise şöyledir: (1) Eskiden yokken, çocuğun çıplak görünmekten (örneğin banyoda) korkmaya başlaması; (2) Çocukta fiziki şikayetler örneğin baş/mide ağrısı ve diğer stres semptomlarının belirmesi,(3) Cinsel davranışa ait bir söylevde çocuğun kaygı, huzursuzluk ve utanma gösterisi, (4) Çocuğun belirgin şekilde  duygusal ve sinirli olması, (5) Çocuğun kendisi için risk oluşturacak davranışa (örneğin  yüksek yerlerden atlama, yoğun bir trafiğe bisikletle çıkması) yönelmesi, (6) Çocuğun kendini suçlama  ve intihar  düşüncelerini sergilemesi ve (7) Kendisine karşı saygı veya değer bilirliğini yitirdiğini göstermesidir.4

Şüpheli pedofiliklere özgü savunma mekanizmasında sıkça başvurulan, eylemin mağdur çocuklara olan sevi/sevginin tezahürü olduğudur.5

Yargıtay 5. Ceza Dairesinde (Şimdi 9.) görülmüş pedofili dosyalarından seçilmiş altısı yetişkinler ile çocuklar arasında, diğer dördü de kardeşler arasındaki cinsel istismarı (okşama, ırza geçme ve anal ilişkiyi) içeren on dosyadaki bulgular şöyledir:

1. Alkol kullanan oto tamircisi bir baba, evlilik süresince baskı ve şiddet görmüş bir anne; iki kız çocukları; birinci kızıyla sarkıntılık düzeyinde ilişki sekiz yaşındayken başlamış; okul müdürüne şikayetle başlayan süreç kızın muayenesinde bakire çıkması üzerine-çevrece iftira olarak değerlendirilip, kız horlanmış/ aşağılanmış ise de, baba emeline ulaşmak üzere  kızını zorlamış; yalnız kaldıkları bir akşam zorla ırzına geçerek kızlığını bozmuş ve bu eylemine iki yıl devam etmiş ise de, anne bu tabloya ilgisiz kalmıştır. Bu arada ikinci kızına da tecavüze yeltendiğinde çocuğun bağırması üzerine eylemini tamamlayamamıştır. Bu kez olay öğretme- nine duyurulması sonucu adliyeye intikal etmiştir.  Bu dosyada kızların amcası tarafından da anal yoldan cinsel ilişkiye bıçak tehdidi ile zorlandığı yer almış; çocuklarla baba ve amca dışındaki kişilerin de cinsel ilişkide bulundukları anlaşılmıştır.

2. Mağdur üç çocuklu bir ailenin büyük kızıdır. Olay annenin öğrendikten sonra psikoloğa başvurusu üzerine ortaya çıkmıştır. Okşama ile başlayan istismar babanın iş yerinde fiili livata yoluyla ırzına geçmeye dönüşmüştür. Bu eylem üç kez yinelenmiştir. Korkunun temel işlev gördüğü saptanmıştır.

3. Yedi çocuklu bir ailede babanın ikinci ve üçüncü çocuklarına karşı işlediği ensest suçu söz konusudur. Korku salarak babanın ikinci çocuğuna vajinal ve anal yoldan ırza geçtiği; evde yalnız kaldıkları bir sırada üçüncü kızının da ırzına geçtiği; kızların amcalarını haberdar etmesi üzerine olayın aleniyet kazandığı görülmektedir. Mağdureler, yargılama sırasında, sanığın babaları olması ve ailenin sıkıntı çekebileceğini düşünerek şikayetçi olma- dıklarını bildirmişlerdir.

4. Dört kişilik bir aile, baba alkolik, çiftçi, anne ev hanımıdır. Kızın köy dışında(şehirde) çalışan bir erkek kardeşi var. Baba kız çocuğunu annenin evde olmadığı bir sırada soyup, dövdüğünü ve kendisine fiili livatada bulunduğu; kızlığını korumak için bu yolu seçtiğini belirtiyor. Arkasından normal ve ters ilişkiler devam ederken, annesinin buna ilgisiz kaldığı, öğretmenine açılması üzerine olayın intikal ettiği görülmektedir. Annesine açıldığında, “niye karşı koymadın, direnmedin” diye suçlanmıştır.

5. Üvey baba 11 yaşındaki kız çocuğunu tehditle okşamış; bu eylemini üç kez yinelemesi üzerine duyan annenin şikâyeti üzerine olay ortaya çıkmıştır.

6. Olay başlangıcından yedi yıl sonra adliyeye intikal etmiştir. Evde yalnız kaldıklarında babanın “ben bir ağaç yetiştirdim ilk meyvesini de ben yiyeceğim” diyerek kızını soyarak zorla ırzına geçmesiyle başlamış ve yedi yıl devam etmiştir. Kızını sonra annesiyle birlikte fuhuş’a zorlamıştır. Yanına sığındığı Dayısı olayı adliyeye intikal ettirmiştir.

7. Yedi çocuklu bir ailenin köy evinde beş yaş büyük ağabeyinin (evde dört çocuğun bulunduğu bir sırada) gece saat 23.00’de birlikte yattığı kız kardeşini soyarak ırzına geçmesi şeklinde tecelli etmiş; korkudan ses çıkaramamış, sonraki haftalarda bu ilişki düzenli olarak süregelmiştir. Kızın hamile kalması üzerine olay patlak vermiştir.

8. Temizlik işçisi annenin işe gittiği gün kız kardeşinin ırzına geçen ve boşanma üzerine annenin velayetinde bu saldırıya yedi yıl-askere gidinceye kadar-devam eden bu istismar da hamile kalan kızın hamile kalması ile ortaya çıkmıştır. Failin sürekli alkol aldığı saptanmıştır.

9. Baba sabıkalı olan, on çocuklu bir aile, köyde iki odalı bir evde yaşam sürerken, tüm kardeşler bir oda da yatmaktadır. Ağabeyi 16 yaşındaki kız kardeşinin mutfakta-ayakta-ırzına geçmiş; askere gidişine kadar ortalama haftada bir yattıkları oda da ilişkiye girmişler ve meni dışarıya akıtılmış; askerlik dönüşü ilişkiye devam edilmiş ve hamile kalması ve doğurması üzerine olay patlak vermiştir. Önceleri ağabeyinin tehditlerinden korkması ve çevresinde kendisine inanılmayacağı endişesi kendisini ihbardan alıkoymuştur. Küçük bir ev ortamında olmalarına karşın kimsenin bilgisi olmaması karşısında sanık, kız kardeşinin bu işi rızasıyla yaptığını ileri sürmüştür.

10. Köy yaşamındaki boşanmış bir annenin velayetinde olan 16 yaşındaki sanığın zihinsel özürlü 21 yaşındaki ablasının ırzına geçmesidir.

Çocuğun cinsel istismarını kanıtlamak girift bir sorundur: Çocuk mağdurun tipik olarak suçun yegâne tanığı olması, tıbbı kanıtın olmayışı, davranışa yönelik semptomların öteki olay veya nedenlerden kaynaklanması ve failin suçunu ender olarak itiraf etmesidir.

Cinsel suç mağdurluğu gerçek veya gerçek dışı olabilir.  Gerçek dışılık, çocuğun sorgulama sürecinde oluşan hataların telkine müsait olmasıyla oluşmaktadır. Çocuklar yanlış bilgiyle karşı karşıya kaldıklarında veya sosyal baskılarla özel yanıtlar vermeye programlandığında telkin oluşmaktadır.

Araştırmalar, çocukların cinsel istismar sorgulamasında iki karşıt yaklaşımı desteklemektedir: 1) Geçmişteki olayların anlatımı yetişkinin soruları ile güçlendirilmekte ve 2) Geçmiş olayların anlatımı yetişkinlerin sorularıyla belirmekte ve bu durum özellikle sorgulamada telkin nitelikli yanlış bilgi verildiğinde belirginleşmekte; kirlenmiş bir bilgi yaratılmaktadır.

Araştırmalar, okul öncesi diğer yaşlı olanlara göre az bilgi hatırladıklarını devamlı gösterirken, çocukların özgürce hatırladıkları bilginin doğruluk derecesinin yaşla değişmediğine işaret etti (Goodman, Hirschman, Hepps ve Rudy, 1991). Çocuklara açık uçlu sorular sorulduğunda, bellekleri büyük olasılıkla kendi deneyimlerine dayalı olduğundan alınan bilgiler genelde doğrudur. Yalnız, çocukların bellekleri yenilenen biçimde yanlış bilgilerle donatılmamış olmalıdır.6

Tüm sorun, bu sorunun varlığını kabul etmek ve pedofilik ilgisi olanların    etrafındakilerin olası tepkileri nedeniyle ifade edemedikleri/baskıladıkları bu duygular karşısında şu soruların yanıtı önemli olmaktadır:

- Ne yapacaksınız?

- Yardım içi nereye başvuracağınızı biliyor musunuz?

- Bu konudaki endişeleriniz/ umutlarınız var mıdır?

- Var ise nelerdir?

Bu noktada toplum olarak “günah keçileri” yaratmak yerine bu duyguların varlığını kabullenerek risk olmaktan çıkarıcı yöntemlere başvurmak ön görülmelidir.7

Tedavinin hedefleri kesinlikle kişiyi yetişkinlere cinsel açıdan ilgi duymaya teşvik etmek, pedofil davranışının psişik “tetikleyicilerini” hafifletmek, olumlu sosyal davranışı teşvik etmek, intrapsişik çatışmaları çözmek vb.'dir. Herhangi bir cinsel suçlu modelinin nihai hedefi, kuşkusuz, tedavi/uygun bir tretman olup, tekrar suç işlemeyi önlemek veya azaltmaktır.8

Çocukları Pedofililerden Koruma Ebeveyn Rehberi: 3. Baskı, Revize Edilmiş 2019.

"Çocukları rahatsız eden insanlar evlerinizde okullarınızda, kuruluşlarınızda, çocukların olduğu her yerdedir. Neredeyse her zaman bu kişi çocuğunuzun tanıdığı ve güvendiği biridir.” İyileşen suçlular, nasıl masum gibi davrandıklarını, onları ele veren tehlike işaretlerini nasıl fark edeceklerini ve onlarla nasıl yüzleşeceklerini paylaşır. Bir çocukta istismar belirtileri ve onları güvende tutmaya yardımcı olmak için çocuğunuzla nasıl konuşacağınız da bunlara dahildir. Kitaptaki bilgiler ebeveynlerin çocuklarını korumaları- na destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca bkz. “It’s Not Your Fault”: What A Man With Pedophilia Wants You To Know YouTube

Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel

-----------------

1 Bkz. M.C. Seto. “Is pedophilia a sexual orientation? “ Archives of Sexual Behavior, 41, ss.231-236: Erken  yaşta başlayış; zamanlar istikrar kazanması; ve cinsel ve romantik davranış arasında yüksek derecede korelasyonun varlık sergilemesi söz konusudur.  Ayrıca bkz. R.A.Schug ve H.F.Fradella. Mental İllness and Crime. Sage, 2015, ss.313-318. www.adli-sicil.gov.tr Fiili livata, vajinal rıza geçme ve cinsel suç genelindeki mağdurların yaş dağılımı için Bkz. Adli Tıp Poster Sunuları Adli Tıp Günleri (1-5 Kasım 1993, Antalya); M.N.Kanbur. “Türk Ceza Kanunu’nda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK m.104)” Ceza Hukuku Dergisi, Y.8, S.21, Nisan 2013, ss.33-68. B.Kocamaz. “Dünya’da Pedofili ile Hukuki Mücadele ve Kastrasyon Uygulaması” Güncel Hukuk Mayıs 2014/5-125, ss.50-53. Ayrıca bkz. M.T.Yücel. “Akıl Hastalığı, Bilinçli Onam ve Libido Özgürlüğü” Güncel Hukuk, Mayıs 2012/5-101, ss.24-7. Mysteries of the Mind: The Pedophillia’s Brain YouTube; Pedophillia: Recent and Emerging Research YouTube.

2 Ümraniye sapığı (2002) 19 ay içinde 8 çocuğa tecavüz etmiş, 7 çocuğa da tecavüz girişiminde bulunmuştur. Pedofilik eylemlere başlamasında etkin bir faktör olarak erken boşalması nedeniyle eşi tarafından eleştirilmesi gösterilmiştir.  Pedofili suçu üzerine zorlu bir düşünme serüveni için bkz. R.Banks. Tenin Kayıp Hafızası, Yapı Kredi Yayınları, 2016.  Pedofili vakası için bkz. A.Arman. “Korkunç bir taciz hikayesi” Hürriyet/Pazar (2/04/2017), ss.12-13. Pedofilik bir suçlu kendi deneyimini tekrarlamaktan fazla bir şey yapmamaktadır. Çoğu cinsel suçluların çocukluk evresinde başlarına gelen ve yaşamlarını karartan cinsel istismar deneyimleri çok etkileyici olmaktadır.

3 Finkelhor'un (1984) dört faktörlü modeli; WL Marshall ve Barbaree'nin (1990) entegre teorisi; Hall ve Hirschman'ın (1992) dört parçalı modeli; Ward ve Siegert'in (2002) yollar modeli; Ward ve Beech'in (2006) entegre cinsel suç teorisi; ve Stinson, Sales ve Becker'in (2008) çok modlu öz düzenleme teorisi.

4 Cataclysms, crises and catastrophes: Psychology in action (Eds. G.R.VandesBos ve B.K.Bryant, Washington, DC: American Psychological  Association, 1987; D.Finkelhor. A Sourcebook on Child Sexual Abuse Beverly Hill, Cal:Sage, 1986; ayrıca Bkz. C.Sanderson,Çocuğun Cinsel Eğitimi ve Tacizden Korunma Rehberi, Sistem Yayıncılık, 2011.

5 Pedophile Priests - documentary on Catholic Church Sex Abuse Scandal 2007 youtube: 10,000 çocuğun Katolik rahiplerce istismar edildiği sergilenmiştir. Ayrıca bkz. The Church Code of Silence (Corrupt Priest Documentory) Real Stories Youtube

İsmail Saymaz. Şehvetiye Tarikatı, İletişim 2019; Timur Soykan. Badeci Şeyh’in Sır Odası, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2021.

6 Bkz. A.Arman. “Çocuk istismarında psiko-sosyal analiz üzerine adli tıp uzmanı Prof. Dr.Ş.Sözen’le yapılan söyleşi” Hürriyet (Pazar) 11/08/2014,s.8, (13-14/08/ 2013) Hürriyet, s.6, s.5: “Çocuklar kendilerini, kendi cümleleri ile ifade ederler. Bir vakada küçük bir kızın söylediği ‘babamın sütü çok acı idi” cümlesi baba tarafından oral seks yapıldığını ve spermin tadını anlatıyor. Baba, ‘iç bu sütü, boyun uzayacak’ diye onu kandırıyor. Bu gibi durumlarda fail ya ‘bunlar oyun’ ya ‘aramızda sır’   ya da kimseye anlatmaması için hediyelerle onu kandır yolunu seçiyor.”

- Çocuk istismarcılarının tümü pedofilik değildir.

- Tüm pedofiller çocuk istismarcısı değildir.

- Pedofiller çocuk sevicilerden farklıdır.

- Pedofili çocuk tacizcisini motive etmektedir.

7 M.T. Yücel. “Başkalarını Vasıta/Günah Keçisi Olarak Kullanma” Ceza Adaletine Özgün Sorunlar, Adalet Yayınevi, 2023, ss. 43-53. U. Talu. Büyük suçlu yakalandı... Masum muyuz hepimiz! T 24 (24/03/2024).

8 Evrim Ağacı. Pedofili Nedir? Pedofilik Dürtülerin Kaynağı Nedir? Pedofiliyi Tedavi Etmek Mümkün mü? 2/08/2021 (Ed. Çağrı Mert Bakırcı). M. McINTYRE. Devil Among Us. Great Plaine Publications, 2008.

Dennis J. Stevens. Inside the Mind of Sexual Offenders: Predatory Rapists, Pedophiles and Criminal Profiles, 2001.

Jerome S. Blackman and Kathleen Dring. Sexual  Aggression Against Children, Rautledge, 2016.

Judith Levin. Harmful to Minors The Perils of Protecting Children from Sex, University of Minnesota Press, 2002.

Chrysanthi S. Leon. Sex Fiends, Perverts, and Pedophiles Understanding Sex Crime  Policy in America, New York University Press, 2011.