Ülkemizin aktif deprem kuşağında olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Yıldız, “Ülkemizde özellikle son bir yılda başta 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler olmak üzere birçok ilimizde depremler meydana geldi. Bu nedenle her an deprem olabileceğini düşünerek hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Yıldız, “Depremlerde yitirdiğimiz tüm canlara hala içimiz yanıyor. 17 Ağustos’tan bugüne geçen 24 yılda her yıl kaybettiğimiz canlarımıza rahmet dilemekten öte neler yapıldı? Rahmet dilemekten öte daha çok şey yapılmalıydı. Tabii ki rahmet dilemek, yitirdiğimiz canları iyilikle anmak gerekir ama yeni canlar kaybetmemek için, gerekli tedbirlerin alınması için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Şehrimiz ve diğer kentler için bilimsel olarak yapılması gerekenlerin ne kadarı yapıldı, ne kadarı eksik kaldı? Bunu ciddiyetle sorgulamak gerek diye düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm Sakarya için olmaz ise olmaz ve bilimin emri ancak geçen 24 yıla rağmen sorunun çözümü için atılan adımlar bir nebze önemli ama yeterli değil. Bize göre tüm süreçlere ivedilikle müdahale edilmeli.

Bu nedenle kamu otoritesi, şehrimizi depreme hazırlıklı, kentin yapı stoğunu depreme dayanıklı hale dönüştürmek için hemen şimdi var gücüyle gayret göstermelidir.

Olası bir deprem için karar vericilerin ve yerel yönetimlerin birinci önceliği depreme hazırlık olmalı; afet öncesi, sırası ve sonrası her şey planlı ve kriz yönetimini tek bir aksaklık yaşanmayacak şekilde programlamak olmalı. Depreme hazırlıklı olmak için diri fay hatları üzerinde yapılaşmaya asla izin verilmemelidir.

Yerel jeolojik koşullara uygun olmayan inşaat teknikleri ve yapı inşaasına müsaade edilmemelidir. Mevcut deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve bina mühendislik ömrü tamamlanmış binalar ile ilgili dönüşüm süreci ivedilikle harekete geçirilmelidir. Yine iskan sonrası kullanım hataları nedeniyle binaların statiğine olumsuz etkilerin buna dair müdahalenin önüne geçilmelidir.

6 Şubat tarihindeki depremler bizlere hazırlığın ve tedbirin bir kez daha ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu nedenle Sakarya Barosu olarak şehrimizi yöneten kamu otoritesini kullanan tüm yetkililere hukuki ve vicdani sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz.