İlgili yazı şu şekilde:

“Sayın makamınızca da malum olduğu üzere merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili doğrudan etkileyen iki büyük deprem felaketi ile ülkemizde ciddi can ve mal kayıpları yaşamış ve depremin etkileri tüm ülkemizi derinden sarsmıştır. Milletçe acımız büyüktür.

Yine bilindiği gibi ülkemiz aktif fay hatlarının üzerinde bulunmakta ve başta İstanbul olmak üzere ülkemizin en yoğun nüfusu bu aktif fay hatlarının yer aldığı Marmara bölgesinde yaşamaktadırlar. Sakarya ili de 1999 depreminde en çok etkilenen, ciddi can kayıpları vermiş bir ildir. Geleceği mutlak olarak görülen Marmara depreminin üzerinden yaklaşık 24 yıl geçmiş olup bu depremlerin ülkemizde 30 yıllık periyodlarla tekrar edeceği de bilimsel olarak bilinen bir gerçektir.

Bu manadan olmak üzere Bakanlığınız görev ve sorumluluğunda bulunan ilk ve ortaöğretim okullarının depreme dayanıklı binalar olması önem arz etmektedir. Gerek ülkemizde gerekse ilimizde anılan okullara dair yapı stoğu tekraren tekraren gözden geçirilmeli, özellikle 2018 deprem yönetmeliği öncesinde yapılan tüm okullar ile ilgili yıkılıp yeniden yapılması dahil tüm tedbirlerin alınmasını, bu doğrultuda 2018 öncesinde yapılan tüm binalardan Karot örneği alınarak sağlamlıklarının denetlenmesini, yeni yapılacak olan okul binalarına sismik izolatör dahil tüm teknik donanımın kullanılmasını, zemin sıvılaşması olan mahallelere okul yapılmamasını, son çare olarak yapılacak ise Fore Kazık tekniği ve diğer drenaj sistemleri gibi tekniğin emrettiği tüm uygulamaların tatbikini, teknik olarak yapılması gereken her türlü tedbirlerin tüm iller ve özellikle Sakarya ili için oluşturulacak teknik ekip marifetiyle tespitini ve uygulanmasını, Baromuzun savunmakla ödevli olduğu İnsan Hakları bağlamında saygılarımla dilerim.”

Av. İlknur Ebiz Yıldız

Sakarya Barosu Başkanı