AHG-A, Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmemesi ve buna bağlı olarak 4,5 milyonu aşkın vatandaşın hastalığa yakalanıp, 38 binden fazla vatandaşın da hayatını kaybetmesi nedeniyle, kamu görevlileri hakkında görevlerine yerine getirmedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını, Türkiye’de 38 binden fazla vatandaşın ölümüne neden olurken, 4,5 milyondan fazla vatandaş da hastalığa yakalandı. Avukat Emrah Altunoğlu, AHG-A adına yaptığı suç duyurusunda, alınabilecek önlemler ve yoğun bir aşılama takvimiyle etkisi azaltılabilecek olan salgın hastalıkla ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak, “Taksirle öldürme” suçu nedeni ile şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Salgın hastalığa yakalanan 4,5 milyon vatandaşın sağlığının bozulmasına neden olan kamu görevlilerinin, tespit edilmesi gerektiğini ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 89’uncu maddesinde belirtilen “Taksirle yaralama” suçundan kamu davası açılması gerektiğini belirten Av. Altunoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan ve başta halk sağlığı olmak üzere birçok noktadan önümüze engeller koyan Covid-19 salgınının etkileri, alınabilecek önlemler ve yoğun bir aşılama takvimiyle azaltılabilirdi. Anayasa’nın 119’uncu maddesine göre Cumhurbaşkanı, tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Ancak ülkemizde, alınan önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtilmektedir ve alınan önlemler yetersiz ve eksik kalmaktadır.”

“Görevlerini kötüye kullanmışlardır”

Çin, Güney Kore, Vietnam ve Tayvan gibi örnekler incelendiğinde salgının yıkıcı etkilerinin önlenebilir olduğunu ifade eden Av. Altunoğlu, “Görevliler ve yetkililerin suçlarını 2 başlık altında değerlendirmek gerekirse; bu hastalığın, salgına dönüşmesini engellemek için gerekli önlemleri almayarak kişilerin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermişlerdir. Yeterli aşıyı zamanında ve kaynakları çeşitlendirerek temin etmeyerek, aşılama ile önlenebilir bir hastalığa karsı, insanların ölümüne ve yaralanmasına neden olmuşlardır. Duruma sebebiyet veren şüpheliler hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçu nedeni ile kamu davası açılması gerekmektedir. AHG-A olarak gerekli suç duyurusunda bulunduk. Halk sağlığı her şeyden öncelikli olmalıdır” dedi.

“Avukatlar öncelikli aşı grubuna alınmalıdır”

Salgın sürecinde adliyelerin yüksek risk taşıdığını ve avukatların öncelikli aşı gruplarına alınması gerektiğini belirten Av. Altunoğlu, “Salgının en kolay yayıldığı alanlardan biri de ne yazık ki adliyeler. Adliyelerde kapalı ve kalabalık bir ortamda çalışmak zorunda olan avukatlar bir yılı aşkın süredir ciddi risk altında. Aşılama programında futbolculara bile öncelik verilirken avukatların görmezden gelinmesini kabul etmemiz söz konusu olamaz. Covid-19 tedbirlerindeki genel özensizlik ne yazık ki aşılama programında da yaşanmakta. Her gün vatandaşlarla ve adliye çalışanlarıyla yüz yüze temasta bulunan avukatlar bir an önce aşılama programına dahil edilmelidir” diye konuştu.