Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Yenilenmesi Hakkında Karar (Karar: 2023/121), 10 Mart 2023 Tarihli ve 32128 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116'ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.