İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nda Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne uygun değişiklikler yapıldı.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

703 Sayılı KHK kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Sermaye Piyasası Kurulu başkanı, ikinci başkanı, başkan vekili ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanacak.

İlgili kanundaki "Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi beş yıldır. Süreleri biten Başkan ve üyeler bir defalığına tekrar atanabilir." cümleleri ise yürürlükten kaldırıldı.

- Bankacılık Kanunu'ndaki değişiklikler

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun üyelerin atanmasına ilişkin maddesinde yapılan değişikliğe göre ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Cumhurbaşkanı üyelerden birini ikinci başkan olarak görevlendirebilecek.

Aynı kanunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyelerinin öğrenim şartını düzenleyen bent ise "en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak" şeklinde değiştirildi.

Yeni düzenlemeyle TMSF Kurulu başkan ve üyeleri de Cumhurbaşkanınca atanacak ve Cumhurbaşkanı üyelerden birini, ikinci başkan olarak görevlendirebilecek.

6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda da yeni sisteme geçiş değişiklikleri gerçekleştirildi.