Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/9/2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak bu maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir:

NOT ARALIĞI

HARF NOTU

KATSAYI

DERECELER

90-100

AA

4,00

GEÇER

86-89

AB

3,75

GEÇER

81-85

BA

3,33

GEÇER

76-80

BB

3,00

GEÇER

70-75

BC

2,75

GEÇER

65-69

CB

2,33

GEÇER

60-64

CC

2,00

GEÇER

57-59

CD

1,75

KOŞULLU GEÇER

54-56

DC

1,33

KOŞULLU GEÇER

50-53

DD

1,00

KOŞULLU GEÇER

0-49

FF

0,00

GEÇMEZ

F1

GEÇMEZ, DEVAMSIZ

F2

GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ

G

GEÇER (Kredisiz Dersler)

K

GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)

M

GEÇER (Muaf Edilen Dersler)

a) Bir dersten AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler o yarıyılda CD, DC ve DD harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.

b) Bir dersten FF harf notunu alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler o yarıyılda CD, DC ve DD harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır ve bu dersleri verildikleri ilk yarıyılda tekrar eder.

c) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.

ç) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.

d) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir.

e) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir.

f) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.