Sinemacıların izleyicilere zoraki izlettikleri reklamları değerlendiren Sivil Toplum ve Diyalog Merkezi (STDM) Genel Başkan Yardımcısı Av. Aydın Türkmenoğlu, “sinema İşletmelerinin film gösterimi öncesi izleyicilere izlettikleri uzun ve zoraki reklamlar ayıplı hizmettir” dedi.

Sivil Toplum ve Diyalog Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Av. Aydın Türkmenoğlu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

Sinemaya her gidişimde film öncesi tolere edilemez uzunlukta reklamların emrivaki şekilde sinema tutkunlarına izletildiğini görmekteyim. Birçok izleyicinin bundan rahatsızlık duyarak bağırarak söylendiğini gözlemledim ve kendim de bundan rahatsız oldum.

İşletmeciler müşteriye film saatini afişlere yazarak ve bilet üzerinde belirterek belli bir saat vermekte fakat hiçbir zaman film bu saatte başlamamaktadır. Reklamların zaman olarak ne uzunlukta olduğu sözlü olarak da tüketiciye söylenmemektedir.

Bir gün sinema filmi izlemek için gittiğimde film başlama saati olarak hem afişlerde hem de bilet üzerinde 21.30 yazmasına rağmen tam 22 dakika sonra yani 21.52 ‘de film başlamıştır. Bunun üzerine yanımda beraber gittiğim kişiye saati gösterip şahit olmasını istedim ve Konyaaltı Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine filmin vaat edilenden geç başlaması ve bu konuda yazılı veya sözlü bilgilendirilmemiş olmam sebebiyle 4077 sayılı kanun madde 4/A maddesinde düzenlenen ayıplı bir hizmet aldığımı ileri sürerek sinema işletmecisinin filmi geç başlatarak haksızlığının tespiti ve 12.5 TL olan film ücretinin ayıplı hizmet sebebiyle 2,5 TL’sinin geri verilmesi talep ettim.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti talebimi Tüketici Kanunun 4/A maddesindeki ayıplı hizmeti tanımlayan “sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir” hükmüne göre ayıplı bir hizmet aldığımı kabul ederek bedel ayıplı hizmet oranında bedel iadesine karar vermiştir.

Hakem Heyeti kararlarına karşı Tüketici Mahkemesinde tarafların itiraz hakkı olması sebebiyle sinema işletmecisi itiraz etmiştir. Hakem Heyeti kararının Tüketici mahkemesince onanması halinde sinema işletmecileri filmi ya saatinde başlatacak ya da film öncesi reklam uzunluğunu net olarak belirterek tüketicileri bilgilendirmek zorunda kalacaklardır.

Av. Aydın Türkmenoğlu

STDM Genel Başkan Yardımcısı