Türkiye Barolar Birliği'nin stajyer avukatların arabuluculuk yapıp yapamayacağı hususunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler ile alınan 20.03.2020 tarih ve 9298 sayılı görüş yazısı yayınlandı.

Söz konusu yazıda; Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde avukatlık stajının kesintisiz olarak yapılacağının hükme bağlandığı nazara alındığında stajyer avukatların, anılan düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla arabulucular siciline kaydedilip görev almalarının mümkün olduğu bildirildi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün Yazısı şöyle;