Teknolojinin gelişmesiyle birlikte koca ciltli hukuk kitaplarının ofislerimizde sergilenmek ve dekorasyonu zenginleştirmek dışında pek bir işlevi kalmamıştır. Günlük hayatımız ne kadar dijitalleşiyorsa bilgi ve bilgiye ulaşmamız da aynı hızla dijitalleşmektedir. Hukuki bilgiye ulaşmamızda her geçen gün kolaylaşmaktadır.

Aşağıda bahsetmek istediğim kitaplar Adalet Bakanlığı ve Barolarca basılmış, stajyerlerin ve avukatların mesleki yeterliliklerini arttırma amacıyla hem dijital hem de basılı (sınırlı sayıda) şekilde yayınlanmıştır. İki kısımdan oluşacak bu yazı dizilerinin ismini ilgi çekme amacıyla “stajyer avukatlara e-book tavsiyeleri” olarak belirledim. Genç avukatlar ve uzun süre avukatlık yapmış meslektaşlar da bu kitaplardan gayet iyi yararlanabilirler. İlk kitabımız Savunma Etiğinden başlayalım:

1../ AVUKAT EL KİTABI I “SAVUNMA ETİĞİ”

Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere daha çok avukat meslek etiği kavramları üzerinde durulmuş. Kitap dünyada ve ülkemizde savunma kavramı, etiği ve avukatlık mesleğinin tarihçesiyle başlamış, günümüzde de Avukatlık meslek etiği üzerinde durmuştur. Kitabın son bölümünde de avukatın meslektaşlarıyla, adliye personeliyle ve müvekkillerle ilişkisi üzerinde durulmuştur. Kitap 64 sayfa olduğu için çok kısa sürede okunabilir. Kitabın yazarı Zeynep Pelin Ataman da bir avukat olduğu için hukuk fakültelerinde felsefi ve teorik olarak gördüğümüz kavramlar kitaptaki anlatım ile oldukça somutlaşıyor. İlk olarak buradan başlanmasını öneriyorum.

2../ AVUKAT EL KİTABI 2 “SAVUNMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ VE DİLEKÇE HAZIRLAMA”

Gelelim aynı serinin 2. kitabına, bu kitap daha çok ceza hukukuyla ilgilenen arkadaşların işine yarayacaktır. Kitabın çoğu yeri aslında CMK’nın ilgili maddelerinin yorumlanmasıyla oluşturulmuştur. Bunun yanında geleneksel hukuk kitaplarında göremeyeceğimiz, uygulamaya dair taktik ve tavsiyelere de yer verilmiştir. Son bölümünde ise dilekçe örnekleri yer almaktadır. Kitabın sonunda CMK kontrol listesi ile birlikte biz mesleğe yeni başlayan avukatlara adeta neyi nerede yapacağımız açık bir şekilde anlatılmış.

Avukat el kitabı 1-2 kitapları Avrupa Konseyi-Avrupa Birliği ortak projesiyle hazırlandığı için daha öğretici ve bilgilendirici şekilde hazırlanmıştır. Başlangıç olarak şiddetle tavsiye ederim.

3../ ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

Bir başka AB-Avrupa Konseyi projesi bir kitap olan adliye personeli el kitabı daha çok adliye personelini (katipler, icra memurları, yazı işleri müdürleri vs.) eğitmek amacıyla yayımlanmıştır. Mahkemelerin çeşitliliği ve mahkemedeki dava türleri tek tek belirtilmiş. Her ne kadar adliye personeli için yazıldığı imajı verilse de Hukuk Fakültesindeki bilgilerini tazelemek isteyen stajyer arkadaşlarımız bu kitabı okuyabilirler ve adliyede işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenebilirler. “Hukuktan” çok “hukuk bilgisinin” verildiği bu kitap yalın anlatımıyla anlaşılması çok kolay olduğu için okunmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

4../ KADIN HAKLARI  EL KİTABI

Ülkemizin kanayan yarası kadın hakları… Ankara Barosu tarafından hazırlanan bu kitap kadınların özellikle aile hukukundan kaynaklanan haklarının korunması ve kadına karşı şiddet durumunda neler yapılması gerektiği üzerinde durmuştur.  Kitapta boşanma halinde nasıl yol izleneceği ve şiddete maruz kalan kadının neler yapabileceği yer anlatıldığı için stajyer arkadaşlar mesleki bilgilerini geliştirmek ve gelecekteki müvekkillerinin haklarını korumak için bu kitabı okuyabilirler. Kitapta mahkemelerden istenecek korumanın yanında mülki idari amirlerden ve kolluk kuvvetlerinden istenecek talepler de ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Şiddete uğrayan kadınlarla iletişimi kolay, empatisi yoğun olan kadın meslektaşlarımıza özellikle tavsiye ediyoruz.

5../ İŞÇİNİN EL KİTABI

500 soru-cevap üzerine kurulan bu kitap anlaşılacağı üzere iş hukuku üzerinedir. Hukuk fakültelerinde öğrendiğimiz iş hukukunu pratikte nasıl işlediği ve özeti niteliğindeki bu kitap işçi veya işveren avukatı olmak isteyen stajyer arkadaşlarımız için gayet yeterli bir eserdir.

6../ PERSONEL İÇİN İSTİNAF EL KİTABI

Adliye personeli el kitabının bölge adliye mahkemesi versiyonu olan bu kitap yine personeli eğitmek için hazırlanmıştır. Oldukça teknik ve detaylı hazırlanmış bu kitapta biz avukatları ilgilendiren kısımlardan faydalanılabilir. İstinafta kırtasiyecilik işlerinin nasıl döndüğünü öğrenmek isteyen stajyer arkadaşlar bu kitabı okuyabilir.

7../ STAJYER AVUKATIN EL KiTABI

İstanbul barosunun çıkardığı bu kitap 2011 yılında yazılmasına rağmen günümüzde de güncelliğini büyük oranda koruyabilmektedir. Oldukça yalın, sade ve anlaşılır üslupta yazılmış bu kitabı stajyer arkadaşlar mutlaka okumalıdır. Kitap İstanbul Adliyesi özelinde yazılmış olsa da Türkiye’nin her yerindeki stajyer bu eserden faydalanabilirler. Kitap stajyer avukatın ilk aylarda bilmesi gereken her şeyin özeti niteliğindedir.

8../ İSTİNAF

Ankara Barosunun yayımladığı bu eser hem teoride hem de pratikte İstinaf başvurusunun incelikleriyle ilgili 100 sorudan oluşan bir soru-cevap kitabıdır. Stajyer Avukatların yanında Avukat arkadaşlara da tavsiye edebilirim. Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk Bölüm olan Ceza kısmı (48 soru) Doç. Dr. Devrim Güngör’e, İkinci kısmı olan Özel Hukuk kısmını (52 soru) ise Yargıtay 15 HD üyesi Adem Albayrak’a aittir. Kitap 2016’da yayınlanmasına ve istinafta bazı değişiklikler olmasına rağmen güncelliğini korumaktadır.

9../ İCRA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

İstanbul Barosunun çıkardığı avukat Sümer Altay’ın hazırladığı Tüm icra-iflas hukukunun anlatıldığı bir el kitabı. Parayla satılan icra el kitapları veya icra stajyer el kitapları gibi eserlerin yerine rahatça geçebilecek bir eser. Hukuk fakültesinde gördüğümüz “sıkıcı” ders kitaplarının aksine tam da bilmemiz gereken şeyin üzerinde duran bir anlatıma ve içeriğe sahiptir.  İcra-İflas hukuku alanında çalışmak isteyen arkadaşlar kesinlikle bu kitabı okumalılar.

Yazımızın ikinci kısmında görüşmek üzere…

Bu kitapları internetten isimlerini aratarak veya https://drive.google.com/open?id=1Q7pcwh30njV2OwZPYI285Q6nkEmTQaB0 adresinden indirebilirsiniz.

Avukat Ahmet Kerem ÇAKIN