1-“-…olaydan 2 saat sonra alınan doktor raporuna göre, 1.89 promil alkollü olarak, sürücü belgesiz araç kullanan sanığın suçu, “bilinçli” taksirle işlediği gözetilmelidir”. (9 CD 07.11.2007 t., e: 2007/10331, k: 2007/7985)

2-“-…sürücü belgesiz olan sağının tek yönlü yolda, “ters” yönde seyretmesi sonucu meydana gelen olayda, “bilinçli” taksir söz konusudur”. (9 CD 03.06.2006 t., e: 2006/2280, k: 2006/3094)

3-“-…sanığın, “yağışlı” havada önündeki aracı, çok “yakın” takip etmesi halinde, suç, “bilinçli” taksir altında işlenmiştir”. (9 CD 14.10.2005 t., e: 2005/95, k: 2005/84)

4-Sürücü belgesi, 5237 TCK m. 53/6 maddesi gereğince, 3 yıldan fazla süre ile geri alınamaz. (9 CD 23.10.2008 t., e: 2007/10719, k: 2008/11496)

5-Alkollü olan sanık, taşıtı ile kavşağa gelmiştir. Yayalara yeşil ışık, duran araçlara kırmızı ışık yanmaktadır. Sanık, araçların sağından geçerek, yaya geçidinden geçen maktule çarpmıştır. Eylem, olası kast ile adam öldürme olarak nitelendirilmelidir. (1 CD 31.12.2007 t., e: 2006/8147, k: 2007/9996)

6-Alkollü olan sanık, düğün töreninde tabancası tutukluk yapmıştır. Belli hizasında yanlamasına, yere paralel tuttuğu tabancanın kurma kolunu çekerken, tabanca ateş almıştır. Tabancadan çıkan mermi, saz çalan maktule isabet ederek öldürmüştür. Olası kastla adam öldürme suçu oluşmuştur. (1 CD 30.10.2007 t., e: 2006/5682, k: 2007/7844)

7-Sanık, mağdurun aracına ateş etmiştir. Araçta, başka insanların da bulunup yaralanıp veya ölebileceklerini öngörmesine rağmen, fiilin işlenmesi halinde, diğer kişilerden meydana gelen netice bakımından, olası kastla öldürme kabul edilmelidir. (1 CD 15.02.2007 t., e: 2005/3790, k: 2007/405)