Bu kapsamda TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Kamu Avukatları Komisyonu Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram ve Komisyon Sözcüsü Av. Makbule Karaoğlan’dan oluşan TBB Heyeti, ‘Mesleki Sorunlar’ın çözümü ile ‘Kamu Avukatlarının Özlük ve Mali Hakları’nın iyileştirilmesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile görüştü.

Görüşmelerde adli yardım sisteminde avukatların birikmiş alacaklarının tek seferde ödenmesi, adli yadım ve CMK ücretlerine KDV muafiyeti getirilmesi, genel avukatlık hizmetlerinin tümünde KDV’nin yüzde 8’e indirilmesi, genç girişimci kapsamında bir yıl olan Bağ-Kur prim muafiyetinin beş yıla çıkartılması, 29 yaş altındaki avukatlar için prim ödemelerinde taksit ve indirim yapılması, 3 yıllığına gelir vergisi istisnası kapsamında belirlenen 75 bin TL’lik gelirin 15 bin TL’ye yükseltilmesi, adli yardım için aktarılacak gelirin yüzde 2’den yüzde 4’e çıkarılması, stajyerlere ücret bağlanması, avukatların emeklilik sorunları gibi önemli ve acil sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelerin 7. Yargı Paketi içerisine dahil edilmesi istendi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30/05/2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ve bu belgenin uygulama takvimi olan İnsan Hakları Eylem Planı’nda, “Kamu Avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır” taahhüdü hatırlatıldı. Bu taahhüdün Kamu Avukatlarında haklı beklenti oluşturduğu, “Haklı Beklenti” ilkesi uyarınca da Kamu Avukatlarının özlük, statü ve çalışma koşullarının düzeltilmesine ilişkin taahhüdün TBMM’ye sunulan 7. Yargı Paketi Kapsamında yasalaşmasını bekledikleri belirtildi.