Sempozyumun açış konuşmalarını TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile İnsan Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Fikret İlkiz yaptı.

Sağkan konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün dünyanın her yerinde insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam ediyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul eden Birleşmiş Milletler, Gazze’de yaşanan ihlaller karşısında gerekli inisiyatifi maalesef gösteremedi. İşgal altındaki Filistin topraklarında insanlık trajedisi yaşanmaya devam ediyor. Silahsız siviller, çocuklar, kadınlar soykırım düzeyinde bir imha politikasıyla karşı karşıyalar. Hayatlarını, Hannah Arendt’in en temel insan hakkı olarak tespit ettiği “haklara sahip olma hakkı”ndan mahrum bir şekilde sürdürmek durumunda kalıyorlar.

Ülkemiz açısından ise, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı ile Can Atalay örneğinde görüldüğü üzere ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarının uygulanmaması sebebiyle özgürlük ve güvenlik hakkı başta olmak üzere çok sayıda alanda hak ihlalleri yaşandığına tanıklık ediyoruz.

Hiç kuşku yok ki, içinde bulunduğumuz çağın insanlık krizinden çıkışın yegâne yolu insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygıdır. Bireyler ve kurumlar olarak, uluslararası kurumların ve devletlerin bu temelde hareket etmelerini sağlamak üzere mücadele etmek de bizlerin temel sorumluluğudur. Zira, insan hakları metinlerinin hazırlanmasının arkasında, belki de yüzyıllara dayanan hak mücadelelerinin yattığını biliyoruz. Ancak bu metinlerin uygulanmasını sağlamak için de insan hakları savunucularının, aynı mücadeleyi bıkmadan, usanmadan sürdürmeleri gerekiyor. Bu büyük, yüzyıllara dayanan mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Biz hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak görevimizi salt bir kanuni zorunluluk olarak değil, mesleğimizin doğal bir parçası olarak görüyoruz. Bizler için insan hakları savunuculuğu, cezasızlıkla mücadele; hayatımızın her anında içselleştirdiğimiz, âdeta karakterimize işlediğimiz bir yaşam tarzıdır.

Hangi zorluklarla karşı karşıya kalırsak kalalım, insanlığın hak mücadeleleri tarihinin en kritik dönemlerinden birinde üstlendiğimiz önemli sorumluluğu hiçbir zaman terk etmeyeceğiz.”

İkinci gün açış konuşmasını şair/yazar Murathan Mungan’ın yaptığı sempozyumda, TBB İnsan Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Fikret İlkiz moderatörlüğünde “Ağır İnsan Hakkı İhlalleri ve Türkiye Pratiği-1”, Genel Sekreter Av. Gülendam Şan Karabulutlar moderatörlüğünde “Yargıda Adaleti Aramak”, Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğrul B. Katoğlu moderatörlüğünde “Ağır İnsan Hakkı İhlalleri ve Türkiye Pratiği-2”, Yürütme Kurulu Üyesi Av. Hasan Fehmi Demir moderatörlüğünde “Cezasızlığa Hukuk Dışından Bakmak”, Av. Tomas Manguel moderatörlüğünde “Cezasızlıkla Mücadelede Dünya Deneyimi” başlıklarında oturumlar düzenlendi. Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas De Espada’nın yanı sıra Şili, Uruguay, Ekvador, Kolombiya ve Panama Büyükelçilerinin de katılım sağladığı sempozyumun kapanış oturumu ise TBB İnsan Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Rıza Türmen moderatörlüğünde gerçekleşti.

İki gün süren Sempozyum Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas De Espada’nın kapanış konuşması ve “Argentina 1985” isimli film gösterimi ile sona erdi.