Yönetim Kurulu üyelerine TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı, Yürütme Kurulu Üyesi Av. Pervin Taşçı Durak ve TBB Hukuk Müşavirliğinden Av. Burcu Öztürk eşlik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasıyla açılan çalıştay; yargı mensupları, akademisyenler, baro başkanları, avukatlar, arabulucular ve noterlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışı takiben TBB yetkilileri, baro başkanları ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Bu toplantıda henüz yayınlanmayan CMK Ücret Tarifesinin bu görevi yürüten meslektaşların beklentilerine ve günün ekonomik koşullarına uygun, yurttaşın adalete erişimine katkı sunacak nitelikte üst düzey artış ile bir an evvel yayınlanması, Adli Yardım geriye dönük birikmiş borçların bir defaya mahsus ödenmesi, yasa değişikliği ile yapılan % 1 oranında artış farkının ödenmesi, AAÜT’inde eklenerek düzenlemesi yapılan CMK beraat-karşı yan vekalet ücreti ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesi, e-duruşma uygulamasının ön inceleme dahil edilerek yaygınlaştırılması, hukuk mesleklerine giriş sınavı esaslarının belirlenerek yasal süresinde yaşama geçirilmesi ve benzeri mesleki sorunlar ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin ikinci kez Anayasa Mahkemesinin Av. Can Atalay’a ilişkin hak ihlali kararını yok sayarak Anayasa’ya aykırı olarak verdiği kararın yargı üzerinden yarattığı hukuk devleti sorununun biran evvel giderilmesi gereklilikleri ifade edildi.

İki gün süren çalıştayın ilk gününde "Genel Oturum" başlığı altında '4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Uygulanmasının Genel Değerlendirmesi' yapıldı.

Toplantının ikinci gününde "Medeni Kanun'daki Temel Düzenlemeler ile Kişiler ve Vesayet Hukuku", "Aile Hukuku", "Eşya Hukuku" ve "Miras Hukuku" olmak üzere dört ana başlık altında eş zamanlı grup çalışmaları yapıldı.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hicran Kandemir, TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı ve TÜBAKKOM Yürütme Kurulu Üyesi Av. Pervin Taşçı Durak ile Çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bahar Ünlüer Öztürk ve Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Birsen Baş Topaloğlu, "Aile Hukuku-1" ve "Aile Hukuku-2" masalarında yapılan çalışmalara katılarak görüş ve önerilerini sundu.

Yapılan çalışmalarda TBB temsilcileri tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkemizde yaşama geçmemesi, kadına yönelik şiddet vakalarının çokluğu, Devletin şiddeti önlemede ve şiddetin kovuşturulmasında yükümlülüklerini etkin bir biçimde yerine getirememesi ve ülkemizin sosyolojik gerçekleri karşısında Aile Hukuku alanında arabuluculuk sisteminin uygulanmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı, bu sebeple Aile Hukukunda arabuluculuk uygulamasının hiçbir şekilde yerinde olmayacağı; Anayasa Mahkemesi iptal kararında da vurgulandığı üzere, kişilik haklarının vazgeçilmez bir unsuru olarak kadının kendi soyadını kullanmasına ilişkin yasal bir düzenleme yapılması gerektiği; yoksulluk nafakasına ilişkin mevcut yasal düzenlemenin yerinde olduğu; nafakanın icra yoluyla tahsiline gidilmesi halinde başvurucudan harç alınmaması gerektiği; 6284 sayılı Kanun uyarınca verilen tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunların giderilmesi yönünde çalışmaların yapılması gerektiği; soy bağının tespitinde kadına da dava açma hakkının tanınması gerektiği gibi pek çok önemli konuda görüş ve öneriler ifade edildi.