Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ziyaret ederek yeni görevini kutladı.

Görüşmede; Birlik Başkanı Sağkan, Bakan Tunç ve Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan’a TBB’nin avukatlık mesleğinin derinleşen sorunları ve bu sorunların çözümlerine yönelik talep ve önerilerini dile getirdi. Bu kapsamda Bakan Tunç’a yazılı ve sözlü olarak aktarılan talep ve önerilere dair başlıklar arasında şunlar yer aldı:

1- Adli yardım gelirlerinde kanun ile getirilen yüzde birlik artışın, 2023 yılı için ek ödenek olarak TBB’ye ve Barolara aktarılması.

2- Birikmiş adli yardım ücretlerinin ödenmesi için bir defaya mahsus ek ödenek sağlanması.  

3- Adli yardım kapsamında verilen tüm avukatlık hizmetlerinde kamusal yön dikkate alınarak KDV’nin kaldırılması veya oranının yüzde 1 olarak belirlenmesi.

4- KDV’nin tüm avukatlık işlemlerinde yüzde 8 olarak uygulanması.

5- Meslek kıdemi 0-5 yıl olan meslektaşlardan baro keseneği alınmaması nedeniyle baroların avukatlara verdiği hizmette aksama olmaması için bu kıdem aralığındaki meslektaşların kesenek borcunun Hazineden karşılanması için planlama ve mevzuat çalışması yapılması.

6- AAÜT ile CMK Ücret Tarifesi hazırlık çalışmalarının Adalet Bakanlığı ile oluşturulan ortak komisyon çalışmasıyla hızlı ve günün ekonomik koşullarına uygun olacak şekilde yürütülmesi.

7- Hukuk fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının önce 75 bine, sonrasında 50 bine yükseltilmesi.

8- Hukuk mesleklerine giriş sınavı hazırlık çalışmalarının ortaklaşa yürütülmesi.

9- Kamu Avukatlarında haklı beklenti oluşturan, İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki, “Kamu Avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır” taahhüdüne uygun olarak Kamu Avukatlarının özlük, statü ve çalışma koşullarının düzeltilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması.

10- Avukat meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarına karşı ivedi çözüm önerilerimizin sonuca ulaştırılması.  

11- Genç girişimci kapsamında bir yıl olan Bağ-Kur prim muafiyetinin beş yıla çıkartılması.

12- İlk beş yıl için serbest çalışan avukatların asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyeti sağlanması, 3 yıllığına gelir vergisi istisnası kapsamında belirlenen 75 bin TL’lik gelirin 150 bin TL’ye yükseltilmesi.

13- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na avukatlık meslek faaliyetlerine ilişkin istisna hükmü getirilmesi.

14- Avukatların emeklilik sorunlarının çözümü için ortak çalışma grubu oluşturulması.

15- Depremzede meslektaşların mağduriyetini gidermek amacıyla TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'nun kaynak artırımı için vekalet pulu bedeline bir defaya mahsus olmak ve bu amaçla kullanılmak üzere yüzde 50 oranında artırılmasına yönelik yasal düzenleme yapılması.

16- Uzlaştırmacıların İnsan Hakları Eylem Planında da belirtildiği gibi; yalnızca hukuk fakültesi mezunlarından olmasının sağlanması, tapu ve ticaret sicili işlemleri gibi konularda zorunlu avukat düzenlemesinin yapılması.

17- Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar davalarında TBB’nin ve Baroların katılma taleplerinin mahkemelerce kabul edilmesi, bu konuda yasal düzenleme yapılarak, baroların ve bu alanda çalışan avukatların hukuksal sürece destek vermelerine olanak tanınması.

18- Adliye yönetiminde baroların da Adalet Komisyonunda yer alması.

19- Bazı baroların hizmet binalarının yetersiz olması nedeniyle yeni yapılacak adliye binalarının alanlarında, barolar için hizmet binası yapılmaya uygun bölümlerin tahsisinin yaşama geçirilmesi.  

20- Avukatların faaliyet alanlarının genişletilmesini sağlayan yeni Avukatlık Kanunu çalışmasının yapılması.