TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

İki yüksek yargı arasında bir içtihat farklılığı ve tutum farklılığından kaynaklı bir meseledir. Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bütün kurumların görev yetkileri, sorumlulukları bellidir. Özellikle TBMM milli iradenin tecelligahı olarak, TBMM herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Ve bu kendi gündemi ve öncelikleri içerisinde bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek kararın uygulanmasını yapacak olan yer TBMM'dir.

Ortada 12 Eylül darbe anayasasının getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Kurumlar arasında bu anlamda çelişkileri ortadan kaldıracak şekilde Türkiye'nin aslında yeni bir anayasa çalışmasının ne kadar zaruri olduğunu gösteren bir örnektir. Burada kişisel kanaatler değil, TBMM kendi öncelikleri içerisinde görevini yapacaktır.

OGÜN SAMAST'IN TAHLİYESİ

Mahkemenin verdiği bir karar var. İnfaz sistemimizle ilgili belki yeni düzenlemeler yapmak lazım. Maalesef iyi hal dolayısıyla dışarıya çıkarılmış. Kamuoyu vicdanı gözetilerek yeniden gözden geçirilmeli.