Meclis Başkanlığına sunulan teklifle ilgili soruları, Ankara Barosu'na üye Avukat Arabulucu Şamil Demir yanıtladı.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI NEDİR?

Türk Ticaret Kanunda ve bazı özel kanunlarda düzenlenen ticari işlerden kaynaklanan mutlak ve nisbi ticari uyuşmazlıklar eğer bir paranın ödenmesine ve ticari alacağa veya tazminata ilişkin ise dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurmak zorunlu olacak.

BU DAVALARA ÖRNEK VERİR MİSİNİZ?

Örneğin bütün ticari işletmeler ve şirketlerden, çek, bono gibi kıymetli evraktan, taşıma işlerinden, gemi ticaretinden, sigortacılıktan, bankacılıktan, ödünç işlerinden, rekabetten, fikri mülkiyetten kaynaklanan uyuşmazlıklar zorunluluk kapsamında olacak.

NEDEN GETİRİLİYOR?

Teklifin gerekçede işçi işveren uyuşmazlıklarında getirilen dava şartı arabuluculuğunun başarısı dava sayısının geçen yıla göre %67 oranında azalması üzerine arabuluculuk yolundan ticari uyuşmazlıklar bakımından da benzer faydanın beklendiği anlaşılıyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Ticari alacak ve tazminat talep edecek kişi ve şirketler öncelikle adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına başvuracak. Bürolar uyuşmazlığın çözümünde görev yapacak arabulucuyu sistem üzerinden otomatik atayacak. Arabuluculuk yoluna başvurulmadan açılan davalar reddedilecek. Uyuşmazlık üç haftada çözülmeye çalışılacak, süre gerekli hallerde bir hafta daha uzatılabilecek.

Tarafların anlaşması halinde aynı konuda bir daha dava açılamayacak. Anlaşamayan taraflar ise buna dair belgeyi dilekçelerine ekleyerek dava açma hakkına sahip olacak.

Arabulucu tarafından yapılan görüşme davetine rağmen sürece katılmayan taraflar, açılacak davada haklı çıksalar bile yargılama giderlerine mahkûm olacak.
Başvuru için herhangi bir harç veya ücret alınmayacak. Taraflar anlaşamazsa arabulucunun iki saatlik ücreti hazineden karşılanacak. Anlaşan taraflar arabulucunun ücretini tarifeye göre eşit ödeyecekler.

GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARA UYGULANMAYACAK

Teklifin yasalaşması halinde sadece yeni açılacak davalar bakımından zorunlu arabuluculuk uygulanacak. Görülmekte olan davalarda arabuluculuğa başvuru zorunluluğu olmayacak. Bu davalar kaldığı yerden devam edecek.