I. Giriş

Futbol, yalnızca bir oyun olmanın ötesinde; milyonların tutkusu, bir araya getirici güç ve uluslararası iletişim aracı olarak kabul edilir. Ancak, futbolun dostluk ve karşılıklı saygı temelli bir spor olmasına rağmen, ara sıra bu büyük oyunun arkasında karanlık sahnelerin varlığı, tüm bu değerleri gölgede bırakabilir. Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı, maalesef futbol sahalarında yaşanan şiddetin ve düzensizliklerin son örneğini oluşturmuştur. Maç sırasında Trabzonspor taraftarlarının sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları, karşılaşmanın defalarca durmasına yol açtı. Taraftarlar arasında başlayan gerginlik, kısa sürede kontrolden çıkarak futbolculara yönelik fiziksel saldırılara dönüşmüştür. Sahaya giren taraftarların korner direğini sökmesi, bıçak çekmesi, tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kaotik sahneler, futbolun birleştirici ruhunun nasıl da hızla zedelenebileceğinin acı bir göstergesidir. Bu olaylar, sadece bir futbol maçının sonuçlarından çok daha derin sorunları da beraberinde getirmektedir. Spor alanlarında yaşanan şiddet ve taşkınlıklar, hukuki ve toplumsal bir mesele olarak ele alınmayı gerektirmektedir.

Bu makalede, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki bu olaylı maçın detaylarına değinirken, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Türk Ceza Kanunu kapsamında, spor alanlarında taşkınlık yapma, kasten yaralama, müsabaka alanına atlama ve yasak madde sokma suçlarını inceleyeceğiz. Yaşanan bu olaylar, sporun güvenli ve adil bir ortamda yapılmasının önemini bir kez daha hatırlatırken, ilgili yasal düzenlemelerin ve yaptırımların uygulanabilirliği ve etkinliği konusundaki soruları gündeme taşımaktadır.

II. Yasaklı ve Sahaya Atılan Maddeler

Spor müsabakaları, coşku ve rekabetin ötesinde, katılımcılar ve izleyiciler için güvenli bir ortam sunmayı amaçlamaktadır. Ancak, müsabaka sırasında tribünlerden sahaya atılan yasaklı maddeler, bu güvenliği tehlikeye atmakta ve sadece oyunun akışını değil, aynı zamanda sporun güvenli ve dostane atmosferini de bozmaktadır. Sahaya atılan her bir madde, maçın güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ciddi hukuki ihlalleri de beraberinde getirmektedir. Bu maddeler su şişeleri, patlayıcılar, bozuk paralar ve çakmaklar gibi unsurları içerir; bunlar, bir futbol karşılaşmasının keyfini ciddi şekilde zehirleyebilir.

Stadyum içinde serbestçe satılan ve taraftarlara su ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunulan su bardakları, bu bağlamda özellikle dikkat çekicidir. 6222 sayılı Kanun'un 13. maddesinin 5. fıkrası, müsabaka, seyir veya antrenman alanlarına yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin bozulmasına sebep olan kişiler için cezai yaptırımlar öngörmektedir. Bu, yasaklanmış olmasa dahi, müsabaka düzenini bozacak şekilde kullanılan su bardakları, şişeler ve benzer nispeten zararsız görünen maddelerin de cezai yaptırımlar kapsamına alındığı anlamına gelir. Sahaya atılan bu tür maddelerin, müsabakanın düzenini bozduğu durumlar, yüz gün adli para cezasıyla cezalandırılabilir. Bu hüküm, spor müsabakalarının güvenliğini sağlama amacına yönelik makul bir çerçeve sunmaktadır. Su bardaklarının ve/veya şişelerin ağzının açılarak teslim edilmesi gereken uygulamanın ihlal edilmesi, basit gibi görünse de, güvenlik açısından önemli bir zafiyet oluşturabilir. Bu, atıldığında potansiyel bir tehlike oluşturabilecek suyun dökülmesini engellemeyi amaçlayan önemli bir güvenlik önlemidir.

Yargıtay'ın ilgili kararları, müsabaka düzeninin bozulmasının objektif bir cezalandırılabilirlik şartı olduğunu vurgulamaktadır. Failin, müsabaka düzeninin bozulmasını öngörmesi gerekmez; önemli olan eylemin gerçekleşmesidir. Bu bağlamda, sahaya atılan yasaklı maddelerin, özellikle meşalelerin kullanımı, kanun kapsamında hem yasak maddeleri spor alanına sokma hem de bu maddeleri kullanarak düzenin bozulmasına sebep verme açısından değerlendirilmektedir. Bu durumlar, spor müsabakalarının güvenliğine yönelik tehditler oluşturur ve kanuni yaptırımları gerektirir. 6222 sayılı Kanun'un 12. maddesi, ruhsatlı olsa dahi ateşli silahların, patlayıcı maddelerin, kesici aletlerin ve benzeri tehlikeli maddelerin spor müsabakalarına sokulmasını kesinlikle yasaklar. Bu yasaklara uyulmaması, ciddi cezai yaptırımları beraberinde getirir. Kanunun 13. maddesi, yasak maddelerin spor alanlarına sokulması ve kullanılması durumunda belirli cezai yaptırımlar öngörür. Esasında bulundurulması suç teşkil etmeyen ancak yasaklanan maddelerin -torpil, maytap, havai fişek vb.- sokulması durumunda, ilgili kişiler altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Müsabaka düzenini bozacak şekilde kullanılan su bardakları, pet şişeler gibi nispeten zararsız görünen maddelerin sahaya atılması, yüz gün adli para cezasıyla cezalandırılabilir bir eylemdir.

Mezkûr düzenleme, spor müsabakalarının güvenli ve dostane bir atmosferde gerçekleşmesini sağlamayı amaçlar. Spor müsabakaları, sadece bir rekabet alanı değil, aynı zamanda katılımcıların ve izleyicilerin güven içinde olmaları gereken sosyal etkinliklerdir. Bu nedenle, yasal düzenlemelere uyulması, sporun ruhuna uygun bir şekilde faaliyetlerin yürütülmesini sağlamakta ve müsabakaların herkes için keyifli bir deneyim olmasına katkıda bulunmaktadır.

III. Taraftarların Sahaya İnmesi

Mücadele sona erdiğinde, Fenerbahçeli oyuncuların ve teknik kadronun galibiyeti kutlamaları sırasında, bir kısım taraftarın sahaya girmesiyle Kanun'un 16. maddesi altında ihlal teşkil etmiştir. Bu kanun maddesi, seyircilerin kabulüne başlanmasından müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadar, yetkisiz kişilerin oyun alanına girişini açıkça yasaklar. Sahaya inen taraftarlar, bu yasağın net bir ihlalini gerçekleşmiştir. Genel olarak, bu tür bir suçlamayla karşılaşan taraftarlar, üç ay ile bir yıl arasında değişen hapis veya adli para cezasıyla yüzleşebilirler. Fakat, taraftarların sahaya inmesi sonucunda çıkan arbede ve güvenlik düzeninin bozulması gibi daha ciddi sonuçlar meydana gelirse, 16. madde uyarınca cezaların artırılması mümkündür. Bu tür durumlarda, ilgili taraftarlar bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılabilirler.

Bu vakada yaşananlar, spor müsabakalarının güvenlik ve düzeninin korunması amacıyla oluşturulan 6222 sayılı Kanun'un temel ilkelerine aykırıdır. Spor etkinlikleri, katılımcıların ve izleyicilerin güvende olduğu, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amaçlanan bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Mevcut yasal düzenlemeler, müsabakalarda yaşanan bu tür vakaların sadece spora zarar vermesiyle kalmayıp, aynı zamanda hukuki sonuçlara yol açabileceğini ortaya koymaktadır. Sahaya inerek müsabakanın akışını ve güvenliğini bozan taraftarlar, yalnızca kendi yasal sorumluluklarını artırmaz, takımlarına ve diğer taraftarlara da zarar verebilir. Bu, sadece yasal bir mesele değil, aynı zamanda önemli sosyal ve etik sorumlulukları da beraberinde getirir.

Bu olayların yasal çerçevede değerlendirilmesi, sorumlu taraftarların cezalandırılması ve benzer vakaların önlenmesi için alınacak tedbirler, sporun saygın ve güvenli bir ortamda sürdürülmesinin önkoşuludur. Spor müsabakaları, şiddet ve düzensizlikten arınmış, fair play ruhuna uygun olarak yürütülmelidir; bu, hem sporcuların hem de seyircilerin en doğal hakkıdır. Bu durumda, sahaya inen taraftarların karşılaşacağı yasal yaptırımlar, spesifik bir olaya özgü olmakla kalmaz, genel olarak spor hukukunun temel prensiplerine dayanır.

Olayın, müsabakanın akışını veya güvenliğini bozduğu açıktır. Taraftarların sahaya inmesi, oyunun güvenlik düzenini ciddi şekilde etkiler ve oyuncuların, teknik ekip, hakemlerin güvenliğini riske atar. Bu sebeple, 6222 sayılı Kanun'un 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ilgili kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilir. Yargıtay'ın yerleşik kararları göstermektedir ki, bu tür olaylarda müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozma durumunda, failin en azından taksirle hareket etmesi beklenir. Bu çerçevede, sahaya inen taraftarlar, müsabakanın düzenini bozdukları ve güvenliğini tehlikeye attıkları için, daha ağır cezalara tabi tutulabilir. Sahaya atlayan taraftarların eylemlerinin hukuki olarak incelenmesi ve bu tür davranışlara karşı caydırıcı cezaların uygulanması, spor mekanlarının güvenli ve saygın bir ortam olarak korunmasına katkı sağlayacaktır.

IV. Tehdit veya Hakaret İçerikli Tezahürat Yapılması ve Sahada Taşkınlık Çıkması

Sahaya giren bazı taraftarların, futbolculara yönelik gerçekleştirdikleri fiziksel saldırılar ve köşe bayrağı direği veya bıçak gibi tehlikeli aletlerle tehdit etmeleri, Türk Ceza Kanunu kapsamında suçlar oluşturur. Bu tür eylemler, şiddetin bedensel bir boyutunu ifade ederken, aynı zamanda söylenen tehditkar sözler ve davranışlar psikolojik bir baskı ve korku atmosferi oluşturmaktadır. 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi, spor alanlarında, belirli bir hedef alınıp alınmadığına bakılmaksızın, tehdit veya hakaret içeren eylemleri yasaklar. Oyunculara yönelik yapılan tehdit veya hakaret içerikli ifadeler, bu maddede belirtilen suçlar kapsamında cezai sorumluluk doğurmaktadır. Tehdit ve hakaret içeren söz ve davranışlar, spor alanlarının güvenliğini tehlikeye atmakla kalmaz, bazı durumlarda toplumsal kesimlere yönelik ayrımcı hakaretler içerebilir ve bu da cezai yaptırımları daha da ağırlaştırır. Bu tür eylemler, toplumsal birliğe zarar verir ve çatışmaları körükleyebilir. Özellikle tehdit ve kasıtlı yaralama girişimleri gibi suçlar, gerçekleşen somut zarara bakılmaksızın, eylemlerin başlatılmasının ciddiyeti sebebiyle yasal sorumluluk doğurur. Bu suçlar, sadece bireysel mağdurları değil, aynı zamanda sporun barışçıl ve saygıya dayalı karakterini koruma amacını güden toplumu da olumsuz etkilemektedir. Bu çerçevede, 6222 sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri, spor müsabakalarında şiddet ve düzensizlikle mücadelede önemli araçlar olarak işlev görür.

Spor etkinlikleri, rekabetin ötesinde, farklı toplulukları birleştiren ve toplumsal uyumu güçlendiren özel anlara dönüşmelidir. Bu nedenle, spor alanlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, yalnızca bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. TCK'nın 86. maddesi, bir kişinin fiziksel bütünlüğüne kasıtlı olarak zarar verme durumlarında failin bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörür. Müsabakadaki futbolculara yönelik fiziksel saldırılar, bu madde çerçevesinde incelenebilir. 6222 sayılı Kanun'un 17. maddesi, spor alanlarında işlenen kasıtlı yaralama suçlarında cezaların yarı oranında artırılacağını belirtmektedir. Böylece, spor alanında gerçekleşen kasıtlı yaralama eylemleri için uygulanacak ceza, temel cezanın yarısı kadar artırılarak belirlenir.

TCK'nın 35. maddesi, suç teşebbüsü durumlarında, yani eylemin tamamlanamadığı hallerde bile, failin sorumlu tutulacağını belirtmektedir. Eğer sahaya atlayan taraftarlar, futbolculara yönelik başladıkları saldırıları tamamlayamamışlarsa, bu durum kasıtlı yaralamaya teşebbüs olarak kabul edilir ve temel ceza, meydana gelen zararın derecesine göre indirilebilir. Ancak, 6222 sayılı Kanun'un ceza artırımı, kasıtlı yaralamaya teşebbüs suçları için de geçerlidir.

Sporun coşkusu ve rekabetin heyecanı, bazen beklenmedik ve kabul edilemez davranışlara sahne olabilir. Bu durumlar, sporun birleştirici ruhuna ve fair play ilkesine gölge düşürmektedir. Söz konusu karşılaşmada, yüzünü maske ile gizleyerek tanınmaz hale gelen birkaç taraftarın, sahaya izinsiz şekilde girmesi ve futbolculara yönelik kasten yaralama eyleminde/teşebbüsünde bulunması, bu tür davranışların sadece sporun ruhuna değil, aynı zamanda yasalara da aykırı olduğunu göstermektedir. 6222 sayılı Kanun'un 17/A maddesi, suçların daha ağır cezalandırılmasını öngören bir düzenlemedir. Bu maddeye göre, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen kapatmak suretiyle kanunda belirtilen suçları işleyen bireyler için verilecek cezaların yarı oranında artırılması öngörülmektedir. Bu, yasal düzenlemelerin, suç işleme niyetinde olan kişilere karşı caydırıcı bir etki oluşturma amacını taşıdığını gösterir. Spor müsabakalarında yaşanan bu tür olaylar, yalnızca fiziksel zarara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal ve hukuki düzlemde de ciddi sonuçlar doğurur. Bu çerçevede, yüzünü maske ile gizleyerek anonimliğini koruma altına almak isteyen kişilerin, yasal yaptırımlardan kaçınma ihtimalinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

TCK'nın 106. maddesi, ciddi zarar tehdidi suçunu tanımlar. TCK'nın 125. maddesinde ise hakaret suçu düzenlenmiştir. Spor müsabakası sırasında yapılan ve belirli bir kişi veya grubu hedef alan tehdit ve hakaretler, bu maddeler altında incelenebilir. 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi, spor alanlarında tehdit veya hakaret içeren açık davranışlarda bulunan taraftarlar için elli günden az olmamak üzere adli para cezası öngörür, bu durum tehdit suçunun spor mekânlarına özgü bir çerçevede ele alınmasını ve faillerin etkin bir şekilde cezalandırılmasını sağlamaktadır.

V. Sonuç

Futbol, tüm dünyada sevilen ve milyonları bir araya getiren bir spor olsa da, zaman zaman sahnelenen şiddet ve düzensizlikler, bu güzel oyunun ruhuna gölge düşürmektedir. Her iki takımımız arasındaki olaylı maç, spor müsabakalarında yaşanan şiddetin oyunun sonucundan daha derin toplumsal ve hukuki sorunlara işaret ettiğini göstermiştir. Bu tür davranışlar, sporun birleştirici ve dostça ruhunu zedeleyerek, tüm spor kamuoyu için güvenli ve saygın bir ortamın korunmasını tehlikeye atmaktadır. Bu bağlamda, 6222 sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu gibi yasal düzenlemeler, şiddet ve düzensizliği önleme ve cezalandırma konusunda önemli araçlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak, yaşanan olaylar, bu yasaların uygulanabilirliği ve etkinliği hakkında ciddi soruları da beraberinde getirmektedir.

Sonuç olarak, spor etkinliklerinin gerçek değeri, sahada sergilenen yetenek ve takım ruhunun ötesinde, toplulukları birleştirmesi ve bireyler arasında karşılıklı saygı ve anlayışı teşvik etmesindedir. Futbolun ve diğer spor müsabakalarının bu değerleri yansıtabilmesi için, şiddet ve düzensizliğe sıfır tolerans gösterilmesi gerekmektedir. Bu, sadece yasaların katı bir şekilde uygulanmasıyla değil, aynı zamanda tüm paydaşların - yöneticiler, oyuncular, taraftarlar ve toplumun geneli - bu değerlere bağlı kalmasıyla mümkün olacaktır. Sporun birleştirici gücü, ancak bu şekilde tam anlamıyla hayata geçirilebilir ve gelecek nesillere aktarılabilir. Makalemizde, spor alanlarında yaşanan şiddetin önlenmesine yönelik yasal ve toplumsal önlemlerin sadece gerekli değil, aynı zamanda acil bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurgulamaktayız. Unutulmamalıdır ki yukarıda tarif ettiğimiz eylemleri gerçekleştirenler mevzuatın zorunlu sonucu olarak seyirden yasaklanarak taraftarı olduğu takımı yalnız bırakırlar. Bununla birlikte birtakım uğraşlardan -spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yöneticilik, spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemcilik- yasaklanırlar. Sporda şiddet ve düzensizliğin olmaması adına kulüplerimizin, taraftarlarımızın, taraftar derneklerimizin, federasyonlarımızın ve devletimizin tüm ilgili makamlarının elbirliği ile bunların üstesinden gelebileceği unutulmamalıdır. Sorun hepimizin sorunudur, elbirliği ile çözmemiz gerekmektedir.

Av. Özer Alişan EKREN

Av. Özer Alişan EKREN