Toplantının başkanlığını yapan Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan uluslararası konferans çerçevesinde gerçekleştirilen çalışma toplantısının TÜRK-AY üyesi anayasa mahkemeleri arasında fikir alışverişine büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Toplantıda ortak dile, ortak kültüre ve değerlere sahip olan Türk devletlerinin anayasa mahkemelerinin de birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca TÜRK-AY üyesi devletlerin toplumsal entegrasyonu açısından anayasa mahkemelerince yapılan bu tür organisazyonların devam etmesinin önemine değinildi. Dilleri arasında birçok ortak kelime bulunan bu ülkelerin dayanışma hâlinde ortak faaliyetlerinin anasayal adalet sistemleri açısından da olumlu sonuçlar meydana getirdiği belirtildi.