Saydan, “Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü yaklaşık 7 aydır reçete bedellerini ödemiyor. Oysa 20 gün içinde ödenmesi gerekiyordu” dedi. Nurten Saydan Hürriyet’e şunları söyledi: “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolde, ‘Kuruma teslim edilen fatura eki reçetelerin tamamı incelenerek, fatura teslim tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içinde ödenir’ deniyor. Ancak, 7 aydır kurumun ödeneği olmadığı için reçete bedelleri ödenmedi. Kurum, ‘Hâlâ ödenek onayı çıkmadı’ diyor” diye konuştu.

NOTERDEN İHTAR ÇEKTİK

Bu durumun, ilaçları temin eden eczacıları zorladığına vurgu yapan Saydan, şöyle konuştu: “Konuyla ilgili noterden ihtar da çektik. Artan masraflar karşısında eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi adına kamu tarafından olumlu gelişmeler olması beklenirken, sektörün en büyük alıcısı konumundaki devlet kurumlarında yaşanan ödeme gecikmeleri meslektaşlarımızı ekonomik anlamda daha büyük zorlukların içine itiyor. Eczacıların kamu ödeneklerinin gecikmesi nedeniyle karşı karşıya kaldıkları bu sorunların daha büyük mağduriyetler doğurmaması adına ivedilikle çözülmesi gerekiyor.” (Meltem Özgenç / Hürriyet)

TEİS'in konuya ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne yapılan başvrusu şöyle: (İzmir'de bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının ilaç ödeneği hk.)

T.C. ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Konu: İzmir'de bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının ilaç ödeneği hk.

Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol hükümlerine uygun olarak İzmir İlinde yer alan aşağıda isimleri yazılı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin ilaçlarını karşılayan üyelerimizden gelen bildirime göre; bu kurumların ödeneği olmadığı için kendilerine yaklaşık 5 aydır ödeme yapılmamaktadır.

Bu yüzden ; söz konusu kurumlardaki Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin ilaçların temin eden üyelerimiz ciddi ekonomik hak kaybına ve mağduriyete uğramaktadır.

İlgili kurumların ödeneğinin ivedilikle gönderilmesi ve üye meslektaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

ÖDEME GECİKMESİ YAŞANAN CEZAEVİ LİSTESİ

Şakran T1 tipi Cezaevi

Şakran T2 tipi Cezaevi

Şakran T3 tipi Cezaevi

Şakran T4 tipi Cezaevi

Şakran Kadın Cezaevi

Şakran Açık Cezaevi

Foça Açık Cezaevi

Menemen T tipi Cezaevi

Menemen R tipi Cezaevi

Menemen Açık Cezaevi