Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Twitter'a, Türkiye'deki vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesini yasakladı. İstanbul Bölge Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, Twitter'a verilen reklam yasağının kanuni dayanağı, bundan sonraki olası aşamalar, vergi mükellefi kişi veya kurumları bağlayıcı unsurlar, yaptırımlar ile Twitter ve takipçilerinin bu ve olası diğer yasaklardan ne şekilde etkilenebileceği konusunu değerlendirdi. Ekren, Twitter'ın 3 ay içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğü yerine getirilmemesi hâlinde internet bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması yönünde karar alınabileceği ve reklam yasağına aykırı davranan Türkiye'deki vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabileceğini aktardı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Twitter’a, Türkiye’deki vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesini yasakladı. BTK tarafından Twitter’a verilen reklam yasağının kanuni dayanağı ve bundan sonraki olası aşamalarını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren değerlendirdi.

Türkiye’de internet, sosyal medyaya ilişkin yasada düzenleme yapıldığını aktaran Ekren, “Sosyal ağ sağlayıcıları açısından 2020 ve 2022 yıllarında iki önemli yasal ilave ile değişiklik yapıldı. Yasal düzenleme öncesi kronik sorunlar vardı. Belirtilen bu değişikliklerden önceki uygulama ve bir kısım sorunlar, adli soruşturma ve kovuşturmaların işleyişini ciddi bir şekilde ve olumsuz olarak etkiliyordu. Örneğin internet, sosyal medya aracılığıyla hakaret, tehdit veya başka bir suçun işlenmesi, kişilik haklarının ihlal edilmesi gibi akla gelebilecek birçok konuda özellikle faillerin kimlik bilgilerine ihtiyaç olabiliyor. Sosyal ağ sağlayıcılarının merkezleri yurt dışında olduğu için başsavcılıklar veya mahkemeler, gerekli tespit veya şikâyetler için uluslararası kabul görmüş yöntemle, Adalet Bakanlığı, buradan da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili ülkenin büyükelçiliğine yurt dışı talimat yoluna gitmekten başka çare yoktu” dedi.

“YAPTIRIMLAR DEVREYE GİRER”

Sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’de en az bir temsilci belirleme yükümlülüğü getirildiğini aktaran Ekren, “Tüm sosyal ağ sağlayıcılarına getirilmemiştir. Sadece Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla, yani en az bir milyon bir kişi olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya bu yükümlülük getirildi. Türkiye’den günlük erişimin 10 milyondan fazla olması halinde yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı tarafından belirlenen gerçek veya tüzel kişi temsilci olarak Türkiye’de bir şube olması zorunludur. Temsilci belirlenmez ve bildirme yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde aşamalı olarak bildirimin yapılması ve bunun sonucuna göre yaptırım verilmesi kararı çıkar. BTK’nın sosyal ağ sağlayıcıya, temsilci belirleme ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi için ihtar yapacaktır. Bildirimden itibaren 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde, sosyal ağ sağlayıcıya Kurum Başkanı tarafından 10 milyon Türk lirası idari para cezası verilir. Verilen 10 milyon Türk lirası idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde bu kez 30 milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir. İkinci kez verilen 30 milyon Türk lirası idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurabilir. Bant daralmasında sosyal medya ağı kapatılmıyor. Kullanıcıların erişimine açıktır ama genel olarak banttaki daraltma oranında sitem yavaşlıyor. 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde ise; sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için mahkemeye başvurabilir. Yüzde 90 daraltma halinde sistemin hızı, bilgi alış verişi azalmış demektir. Daraltma oranı arttıkça yavaşlama da artacaktır. Bu durumun kullanıcıların rağbetini, ilgisinin azalacağı gösterir” dedi.

REKLAM YASAĞINI AYKIRI DAVRANANLARA 100 BİN TL CEZA

Sosyal ağ sağlayıcılarının BTK Başkanı tarafından verilen içeriğin çıkarılmaması veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde yaptırım kararları devreye gidereceğini ifade eden Ekren, “Türkiye’de vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya altı aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına Başkan tarafından karar verilir. Reklam yasağı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanır. Başkanın, reklam yasağı kararının yanı sıra içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmesine kadar sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Hâkim tarafından verilen internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılmasına ilişkin kararın ilgili sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının sosyal ağ sağlayıcı tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için Başkan tarafından Sulh Ceza Hâkimliğine başvurabilir. Ayrıca, yasa maddesinin verdiği yetki uyarınca verilen reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, 10 bin Türk lirası ile 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanmasına BTK Başkanı tarafından karar verilebilir” dedi.

Kaynak: Son.tv