Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açılış konuşmasında; Yargıtayın, adli yargı sisteminin daha etkin işlemesi için yargı kurumları ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaya büyük önem verdiğini ve adalet kurumları arasındaki iş birliği ve meselelerin bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin yargı sistemimizdeki sorunların çözülmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Topluma verilen her hizmet gibi yargı hizmetinin de bir kalite standardı olması gerektiğine vurgu yapan Akarca, adli kaliteyi yükseltmek amacıyla geliştirilen Gerekçeli Karar Yazım Rehberi, Yargıtay mensupları görev tanım ve iş analizleri, dosya inceleme, rapor hazırlama ve gerekçeli karar yazma eğitim programları, oryantasyon eğitim programları, müzakere yöntem ve teknikleri programları gibi standartlara değindi.

İçtihat birliğini sağlama ihtiyacına yönelik yargının işleyişini düzenleyen mevzuatın bütünsel bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan Akarca; “İçtihattaki çelişkilere son vermenin yüksek mahkemenin öncelikli görevidir. Yüksek mahkeme, tutarsızlıkları düzeltmek için içtihadın yeknesaklığını sağlamalı ve böylece halkın yargı sistemine olan güvenini korumalıdır.” dedi.

Sempozyum’da açılış konuşması yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; ülkemizde herkes için bağlayıcı karar vererek kesin hüküm otoritesini nihai olarak sağlayan merciin Yargıtay olduğunu ve Yargıtayın, içtihatlarıyla, alt derece yargı organları için, adeta, eğitici rol üstlenerek ve onlara liderlik yaptığını ifade etti.

Yargıtayın eğitici ve liderlik rolünü verimli ve kaliteli bir şekilde yapmasının yolunun kararların yazım kalitesini artırmasından geçtiğini belirten Tunç; “Kararların gerekçesinin yeterli ve doyurucu olması; kararların alt derece yargı organlarına yol göstermesinin yanında, tarafların gerekçeli karar hakkının da yerine getirilmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin’in de açılış konuşması yaptığı ve oturum başkanlıklarını; Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı Sempozyum’a; İtalya Yargıtay Üyesi Luigi Marini, Fransa Yargıtayı Daire Başkanı (emekli) Bruno Cathala (çevrim içi), Almanya Max-Planck Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mattahias Hartwig, avukat ve hukuk danışmanı Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği CEPEJ  Üyesi Juan Fernando Armengot Iborra (çevrim içi), avukat Dr. Martin Manzel ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım da sunum yaparak katkı sağladılar.

Sempozyum’a ayrıca Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin üst düzey temsilcilerinin yanında uluslararası uzmanlar ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesinden daire başkanı ve üyeler de katıldı.