Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan duyuru şöyle; "19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 8/a maddesinin altıncı fıkrası gereğince 01.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden bir gün içinde aynı dosyadan 5 (beş) kezden fazla yapılacak olan sorgulamalarda sorgu başına üç lira (3,00 TL) ücret alınacaktır."