Bu derste, 

-Anayasa hukukunun temel kavramları,

-Anayasa hukukunun kaynakları,

- Anayasa'nın İşlevleri ele alınıp anlatılmaktadır.

Yazılı Anayasa'nın doğduğu şehirden (Boston) ilk ders yapılıyor. Bu açıdan da anlamlı bir yer. Boston, ABD'nin bağımsızlığının da öncüsü ve özgürlüğün sembolü. Boston çay partisi ve eylemleri de bu şehirde önemli bir dönüm noktası. İngiliz çaylarını denize dökülüyor. Massachusetts Anayasası, Anayasa tarihinde bu yönde önemli bir dönüm noktası.