#HukukNamına’da konuklarımız Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve İngiltere Galler Barosu mensubu Av. Ali Güden ile “Avukatların Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğü“nü konuşacağız. 5549 sayılı kanuna eklenen hükümle "muhbir avukatlık mı geliyor, yoksa uluslararası standartlara mı uyum gösteriliyor?" sorusunun cevabını arayacağız. Söyleyişiyi Av. Prof. Dr. Mehmet Köksal ve Av. Gül Banu Kırtok sundu.

- Mali Eylem Görev Gücü (FATF) nasıl bir organizasyondur? 
- Üye ülkelerin ne gibi yükümlülükleri vardır? 
- Terörizmin finansmanının önlenmesi ile avukatların ne gibi bir ilgisi var? 
- Diğer üye ülkelerde avukatlar ile ilgili yükümlülükler nasıl düzenlenmiştir?
- FATF üyesi ülkelerde uygulama sorunları yaşanıyor mu?
- Şüpheli işlem bildirimi ne anlama geliyor, avukatlar neden ve nasıl yükümlü kılınmıştır? 
- “Know your customer” (Müşterinin tanınması) ilkesi nedir, avukatlar için ne anlama gelir? 
- Avukatların sır saklama yükümlülüğünün kapsamı nedir, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü ile çatışır mı? 
- Avukatların şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün sınırları nedir? 
- Terörizm finansmanının önlenmesi ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesi aynı şeyler midir? 
-  Müvekkilini savunma görevini üstlenen avukat aynı zamanda müvekkilinin gayrimenkul alım satım ve şirket kuruluş işlemlerini yürütüyorsa ne olacak? 
- Barolar “Avukatlar muhbir değildir” diye karşı çıktılar, baroların endişe kaynağı nedir?
- Barolar, avukatlara nasıl bir bilgilendirme yapmalıdır? Kapsam sınırlarını çizmek için yönerge veya rehber hazırlamalı mıdır?