Bu derste avukatlıkla ilgili bilgiler, mesleki kurallar, nasıl icra edileceği anlatılacaktır.