Prof. Dr. Muhammet Özekes

Avukatlık meslek örgütleri, barolar, çoklu baro ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin Kararı, Baroların organları, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili konular anlatılmaktadır.

>> Avukatlık Hukuku Dersi-1: Prof. Dr. Muhammet Özekes

>> Avukatlık Hukuku Dersi-2: -Giriş-