Prof. Dr. Muhammet Özekes

Bu derste avukatlık mesleğinin münferit avukat olarak ya da çalışan avukat olarak icra edilmesi, gider ortaklığı, ücretli avukatlık, serbest anlaşmalı avukat ve avukat ortaklığı konuları anlatılmaktadır.

>> Avukatlık Hukuku Dersi-1: Prof. Dr. Muhammet Özekes

>> Avukatlık Hukuku Dersi-2: -Giriş-

>> Avukatlık Hukuku Dersi-3: Avukatlık Meslek Örgütleri - Barolar

>> Avukatlık Hukuku Dersi-4: Avukatlık Mesleğine Giriş