Av. Dr. Davut Gürses

Bankacılık Kanunu kapsamında banakacılık hukuku derslerine bir genel giriş yapılmaktadır. Bu kapsamda bankacılık hukukunun temel düzenleyici mevzuatı, bankacılık hukukunun temel kavramları ve ilkeleri anlatılmaktadır.