Av. Dr. Davut Gürses

Bankanın kuruluşu, faaliyete başlaması, Kurul'un takdir hakkı, kuruluş şartları ve kurucularda aranacak şartlarla ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Bankalarda kurumsal yönetim ilkeleri ve yönetim kuruluna ilişkin konular da bu derste ele alınmaktadır.

>> Bankacılık Hukuku, Ders-1: Bankacılık Hukukuna Giriş